SE

Kalix har Sveriges bästa kranvatten

a8

Dansnät Sveriges parter g?r samman i en ny nationell produktionsmodell för dans, med fokus p? konstnärligt samarbete, publik, lokal förankring och längre spelperioder. Syftet är att stärka danskonsten och dess strukturer p? b?de lokal och nationell niv?.
1 december öppnar Dansnät Sverige upp ansökan för konstnärliga idéer som kan stimulera, engagera och förankras i sm? och stora orter över hela landet.
I en tid d? regionala kulturpengarna tendera att l?sas vid regional kulturproduktion vill Dansnät Sverige höja blicken och g? samman i en nationell samproduktion.
Det unika i modellen är fokuseringen p? danskonstnärernas lokala samarbete med och p? varje plats. I konceptet ing?r föreställningar men även kreativa samspel i ett lokalt sammanhang – projektet ska synas och verka p? flera platser p? varje ort. Dansnät Sverige vill p? detta sätt utveckla en tydligare dialog i samverkan mellan publik, danskonstnärer, arrangörer och lokala aktörer.
Ett projektförslag väljs ut v?ren 2014 för att produktion och turné i Sverige 2015.
Produktionen arbetas fram genom residens hos ett par av Dansnät Sveriges parter och ?ker därefter ut p? en turné med längre uppeh?ll p? varje ort där danskonstnärerna ges tid att arbeta med de människor, ämnen eller platser som är unika för orten.
Arbetssättet har flera synergieffekter. Projektets lokala förankring p? varje plats ger upphov till fler lokala samarbeten mellan exempelvis olika förvaltningar och föreningar som ofta verkar parallellt, men sällan hittar knutpunkter. Den nationella kontexten stärker dansens infrastruktur och ökar samarbetet mellan regioner och kommuner. Danskonstnärer ges möjlighet att utveckla sitt konstnärskap under en länge period och i dialog med sin publik. Publiken f?r uppleva den samtida dansen ur flera aspekter, lära känna konstformen och förhoppningsvis se sin omgivning ur nya överraskande perspektiv.
Nationell samproduktion är en pilot som genomförs 2014 ? 2015, med syftet att bli en permanent verksamhet i Dansnät Sverige. Det är ett interregionalt samarbetsprojekt mellan Dansnät Sveriges parter (regioner, kommuner, institutioner och föreningar). Samproduktionsmodellen är utarbetad av NordbergMovement p? uppdrag av projektägaren Region Halland. Projektet är finansierat av Kulturr?dets utvecklingsmedel och nätverkets parter.
Dansnät Sverige är landets enda nationella turnénätverk för svensk och internationell samtida dans och till den närbesläktad scenkonst.
I Dansnät Sverige samverkar scener, kommuner, regioner och län med det gemensamma uppdraget att möjliggöra turnéer för scenkonst av b?de kommande och namnkunniga nationella och internationella koreografer och kompanier. Nya, unga, etablerade, rutinerade ? alltid professionella
danskonstnärer i produktioner för en samtida nyfiken danspublik.
Dansnät Sverige vill befrämja kompetens p? och utanför scenen liksom delta i det kulturella samtalet. Med olika ing?ngar och perspektiv i form av publiksamtal, workshops, seminarier och andra kringaktiviteter vill vi skapa forum för dialog kring dansen.

A to już wiesz?  Trots ökning av fordonsgasen oroas branschen

Bifogade filer
02100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy