SE

Jonas Karlsson (S) träffar infrastrukturministern: Viktigt för Örebro att godsstr?ken fungerar i samspel med persontrafiken

Uppsala län träffar infrastrukturministern: Viktigt att Mälarbanan snabbt byggs

I morgon förmiddag träffar ett tiotal ledande politiker och företrädare fr?n östra Mellansverige infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd för att till henne framföra sina synpunkter p? Trafikverkets förslag till nationell transportplan 2014-2025. Fr?n Uppsala deltar Cecilia Forss (M), ordförande i Regionförbundet Uppsala och Johan Örjes (C), landstinget i Uppsala län.
– Vi har tillsammans valt de viktigaste strategierna och ?tgärderna för regionen. För oss i Uppsala län är det extra viktigt att infrastrukturministern inser behovet av att snabbt fullfölja utbyggnaden av Mälarbanan s? att effekterna av Citybanan kan utnyttjas, säger Cecilia Forss.
I september kritiserade ledande politiker för sju län i östra Mellansverige (Stockholm, Västmanland, Uppsala, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland) i ett gemensamt remissvar p? flera punkter Trafikverkets förslag till nationell transportplan, som anses otillräckligt för att täcka behoven av s?väl arbetspendling som godstrafik i regionen.
– Vi behöver en högre utbyggnadstakt om vi skall h?lla jämna steg med befolkningsutvecklingen. Först d? slipper vi trängsel och kapacitetsbrist p? regionens järnvägar. V?r vilja är att skapa en klimatsmart samhällsutveckling med en fungerande bostadsmarknad, sysselsättning och kompetensförsörjning. Om det skall fungera fullt ut behöver en större andel av investeringen riktas till Mälardalsregionen, säger Cecilia Forss.
Exempel p? str?k där kapaciteten enligt det gemensamma remissvaret m?ste ökas är Mälarbanan, Ostkustbanan, godsstr?ket genom Bergslagen norr om Mälaren och Västra stambanan. Överenskommelsen som gjorts i ?Avtalet om medfinansiering av Citybanan? är ocks? en viktig förutsättning för framtida utveckling av regionens transportsystem.
– Vi förutsätter att infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd kommer att lägga stor vikt vid v?ra gemensamma prioriteringar, eftersom vi representerar en s? stor del av landets samlade tillväxt. Vi ökar gärna trafiken om regeringen ger oss erforderlig kapacitet, säger Cecilia Forss.

A to już wiesz?  Inspirationsdag för Green Key och Miljömärkt Event

För mer information, kontakta:
Cecilia Forss (M), Regionförbundet i Uppsala län: telefon 076-100 74 90, e-post: [email protected]
Ulrica Engström, Mälardalsr?det, telefon: 0733-618 616.

Mälardalsr?det är en samverkansorganisation för 56 kommuner och fem landsting i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsr?det är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy