SE

JobMatch tar till nya grepp i rekryteringsbranschen ? Använder LinkedIn och Facebook i unik arbetspsykologisk studie

Företaget JobMatch Sweden, som erbjuder arbetspsykologiska tester, genomför nu en omfattande vetenskaplig studie där man jämför fem olika psykologiska testinstrument med JobMatch Talent-testet. Studien genomförs i samarbete med forskare fr?n Göteborgs universitet och datainsamlingen sker genom Facebook och karriärsnätverket LinkedIn.
? Vi har blivit förbluffade. Sociala medier har visat sig vara en fantastisk möjlighet för datainsamling, säger Klaus Olsen, vd för JobMatch Sweden AB.
JobMatch Sweden, med huvudkontor i Göteborg, erbjuder arbetspsykologiska tester för rekrytering och grupputveckling. I samarbete med forskare fr?n Göteborgs universitet genomför man nu en jämförande studie mellan fem olika psykologiska testinstrument. För att f? ett representativt urval och n? ut till ett stort antal personer har man använt sig av LinkedIn och Facebook.
? Vi vill vetenskapligt dokumentera hur träffsäkert JobMatch-verktyget är och genom den här studien vill vi ocks? visa hur v?rt testinstrument JobMatch Talent förh?ller sig till andra välkända tester. Studien är ocks? en del i v?rt arbete med att hela tiden utveckla och förbättra JobMatch Talent-testet. Utmaningen med studien har varit att n? ut till tillräckligt m?nga personer som inte har n?gon koppling till varandra och f? ett representativt urval. Genom att använda sociala medier har vi f?tt ett otroligt genomslag med över 350 deltagare, säger Klaus Olsen.
I studien jämförs JobMatch med Kruglanski Regulatory Mode, PANAS, LCQ, CMOS Organizational commitment och Garcia Kjell & Sikström 10 words personality test. Syftet med studien är att mäta tillförlitligheten hos JobMatch Talent genom att studera känslor, attityder och interaktion mellan individer och deras omgivning.
? Att använda sociala medier är ovanligt i forskningssammanhang. Det är första g?ngen jag är med om att använda LinkedIn och Facebook för datainsamling i en studie, säger Trevor Archer, professor i biologisk psykologi p? Göteborgs universitet.
2013 presenterade forskare en jämförande studie mellan JobMatch arbetspsykologiska test och NEO PI:R som är ett av världens mest väldokumenterade personlighetstester.
? Vi s?g d? att JobMatch Talents test är tillförlitligt och lika omfattande som NEO PI:R. JobMatch är ett mycket värdefullt instrument för rekrytering och grupputveckling, säger Trevor Archer. Läs om resultatet av studien i en vetenskaplig artikel som publicerades i PLOS ONE.
För ytterligare information, kontakta:
Klaus Olsen, vd JobMatch Sweden. Telefon: 070-190 20 40. Epost: [email protected] Magnus Sjöbäck, pressansvarig JobMatch Sweden. Telefon: 070-445 15 99.
Epost: [email protected]

JobMatch hjälper företag att lära känna sina medarbetare med hjälp av träffsäkra arbetspsykologiska tester. Resultaten används för att rekrytera eller utveckla medarbetare. Verksamheten startades ?r 2009 har idag 10 kunniga medarbetare. Huvudkontoret ligger i Göteborg. www.jobmatchtalent.com/sv

Bifogade filer
1400Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #High Chaparral   #Lista Har   #Lista Helst   #Skara Sommarland