SE

Järfällas unga dricker och röker allt mindre

Andelen unga som röker har halverats och andelen unga som är helnykterister har fördubblats sedan 2008. Däremot ökar andelen 16-?ringar som använt narkotika. Det visar Stockholmsenkäten som genomfördes bland eleverna i ?rskurs 9 och eleverna i ?rskurs 2 p? gymnasiet under v?ren 2014. Enkäten visar ocks? att Järfällas ungdomar använder alkohol och tobak i lägre grad än ungdomar i övriga länet.
Trenden, att alltfler ungdomar i Järfälla och länet, väljer bort alkoholen eller skjuter upp debuten, fortsätter i ?rets undersökning. Även berusningsdrickandet minskar. Ungdomar i Järfälla dricker generellt mindre än ungdomar i övriga länet.
Det vanligaste sättet för ungdomar att f? tag p? alkohol är genom kamrater eller kamraters syskon. Därefter kommer egna syskon och föräldrar. En positiv trend är att föräldrar i allt mindre utsträckning l?ter barn dricka alkohol hemma.
Samarbete mot narkotika
Undersökningen visar att andelen 16-?ringar i Järfälla som n?gon g?ng har använt narkotika har ökat, i synnerhet bland pojkarna.
Gymnasieskolorna i Järfälla har därför under senare ?r utvecklat ett framg?ngsrikt samarbete med fritid, socialtjänst och polis. Fokus är p? att förebygga och upptäcka narkotikamissbruk bland unga. Representanter fr?n olika verksamheter träffas och stämmer av och följer upp det som oroar.
? Dels handlar det om att förebygga och skydda unga fr?n exponering av narkotika och grupptryck, dels att upptäcka och stödja de som redan har ett missbruk. Här spelar ungdomsteamet Mini-Maria en viktig och aktiv roll, säger Ulf Peterson, drog- och brottsförebyggande samordnare i Järfälla.
I Järfälla finns flera föräldrastödsinsatser där föräldrar, oavsett vilken livssituation de befinner sig i, kan f? stöd och hjälp genom till exempel samtalsgrupper.
Resultat för Järfällas ungdomar i Stockholmsenkäten 2014:
Narkotika
Andelen 16-?ringar som n?gon g?ng har använt narkotika har ökat till 9 procent. I 2012 ?rs undersökning var det 6 procent som svarade ja p? samma fr?ga. Bland pojkarna är andelen högre, 12 procent.
Bland eleverna i ?rskurs 2 p? gymnasiet fortsätter den positiva trenden d?, en i och för sig stor andel, 16 procent, svarade att de n?gon g?ng använt narkotika. Det är en minskning fr?n de 19 procent som uppgav samma sak ?r 2008. Drogen de använt är nästan alltid Cannabis.
Tobak
I ?rets undersökning svarar 10 procent av eleverna i ?rskurs 9 och 18 procent av eleverna i ?rskurs 2 p? gymnasiet att de röker dagligen eller ibland ? nästan en halvering sedan mätningarna började 2008. D? var det 19 procent av eleverna i ?rskurs 9 och 31 procent av de i gymnasiet som svarade ja p? samma fr?ga.
Alkohol
57 procent av 16-?ringarna uppger att de inte dricker alkohol över huvud taget, den andelen bara var 36 procent i undersökningen 2008. En tredjedel (33 procent) av eleverna p? gymnasiet uppger ocks? helnykterhet, i ?r 2008 ?rs undersökning var det bara 14 procent, vilket innebär mer än en halvering.
Berusningsdrickandet är fortfarande ett problem i ungdomsgruppen. I ?rskurs 9 uppger 11 procent att de berusningsdricker minst en g?ng i m?naden. I ?rskurs 2 p? gymnasiet är det 30 procent som uppger samma sak. Andelen är dock hälften s? stor som vid undersökningen 2008.
Det vanligaste sättet för ungdomar att f? tag p? alkohol är genom kamrater eller kamraters syskon. Därefter kommer egna syskon och föräldrar.
För mer information:
Ulf Peterson, drog- och brottsförebyggande samordnare,
telefon: 580 286 82
Stockholmsenkäten besvarades under v?ren 2014 av totalt 19 000 elever i grundskolans ?rskurs 9 och gymnasiets ?rskurs 2 i 16 av Stockholms läns kommuner och sammanställs av Länsstyrelsen i Stockholms Län.

Järfälla ligger tv? mil nordväst om Stockholm C, med 70 000 inv?nare. Även om storstaden ligger nära – 20 minuter med pendelt?g eller bil till Stockholms C – finns det mesta inom kommunen. Stora friluftsomr?den, Mälarens vatten, rikt utbud av kultur och föreningar, m?ngskiftande näringsliv, fina bostadsomr?den, shopping och väl utbyggd service gör att Järfälla är en kommun att bo, arbeta och trivas i. Välkommen att mötas i Järfälla!
www.jarfalla.se02900Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #EY