SE

Janssen och Stockholms läns landsting samverkar kring schizofreni

Janssen har i samarbete med Stockholms läns landsting (SLL) genomfört en förstudie i syfte att kartlägga schizofreniv?rden. Samarbetet är det andra i raden där Stockholms läns landsting samverkar med läkemedelsbolag inom ramen för landstingets testmiljöinitiativ. I mars publicerades ett första abstract.
Stockholms läns landsting startade i början av 2013 en testmiljö för att utvärdera nya samarbetsformer med läkemedelsbolag. M?let med testmiljön är att öka patientnyttan, kostnadseffektiviteten och skapa bättre förutsättningar för innovation samt forskning och utveckling inom läkemedelsomr?det.
?Vi är mycket glada över att ha blivit utvalda att delta i landstingets satsning. Ytterst syftar v?rt gemensamma projekt till att kartlägga hur patienter som lever med schizofreni kan f? tillg?ng till bättre v?rd i regionen. Det handlar även om att ?stadkomma en bättre läkemedelsanvändning?, säger Anna Käll, ansvarig för Public Affairs-fr?gor p? Janssen i Sverige.
Samarbetet har genererat värdefull information som successivt kommer att publiceras under det kommande ?ret. Redan i början av mars 2014 presenterades ett första abstract med framför allt epidemiologiskt information.
?Det abstract som hittills är publicerat beskriver i huvudsak hur den aktuella populationen ser ut. Vi ser nu fram emot nästa abstract som publiceras i september 2014. D? hoppas vi f? värdefull information om hur slutenv?rden och läkemedelsanvändningen fungerar. En annan viktig milstolpe i samarbetet är projektets slutrapport, som förhoppningsvis kommer att publiceras under 2015?, säger Anna Käll.
I det aktuella samarbetet med Stockholms läns landsting ing?r även läkemedelsföretagen H Lundbeck AB och Otsuka Pharma Scandinavia AB.
Vid fr?gor kontakta:
Anna Käll, Public Affairs Leader, Janssen, [email protected], 08-626 50 29
Mikael Själin, Nordic Medical Affairs, Janssen, [email protected], 08-626 5173
Om Janssen
Läkemedelsbolaget Janssen arbetar för att möta dagens stora och angelägna medicinska behov. Vi bedriver forskning och utveckling inom följande sv?ra sjukdomar: prostatacancer, schizofreni, alzheimers sjukdom, hiv/aids, hepatit C, tuberkulos, psoriasis artrit och diabetes. V?ra medarbetare drivs av att f? bidra till att erbjuda patienter nya medicinska lösningar, produkter och tjänster. Janssen är ett världsomspännande företag med anställda i drygt 50 länder och finns representerat i alla nordiska länder.
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #AKU   #Mats Haglund Tfn   #Stockholm Fax