SE

ISS publicerar studie om trender och utmaningar inom framtidens offentliga sektor

a8

Hur skall den offentliga sektorn kunna upprätth?lla en hög niv? p? välfärdstjänsterna – till en ?ldrande befolkning med allt större och fler individuella krav ? och till lägre kostnad?
Detta är den viktigaste fr?gan i en ny white book som heter “ISS 2020 Vision ? Future of Public Sector Outsourcing”. Den har tagits fram av ISS i samarbete med Copenhagen Institute for Future Studies, och bygger p? intervjuer med ett stort antal experter fr?n hela världen, inklusive representanter för den offentliga sektorn, forskningsinstitutioner och outsourcingföretag.
Enligt ISS koncernchef Jeff Gravenhorst, finns det ett ökat behov av att göra serviceleveransen inom den offentliga sektorn effektivare och till en lägre kostnad:
“I vissa utvecklade länder, st?r den offentliga sektorn för upp till hälften av den inhemska ekonomiska aktiviteten, och sektorn kommer att spela en ännu viktigare roll de kommande ?ren”, säger Gravenhorst.
“Med dessa trender i ?tanke, är det oroande att intresset för effektivitet och värde för pengarna verkar svagare i den offentliga sektorn än i privata företag. Ett exempel är myten om att timmarna som ägnas en specifik uppgift är det enda som sätter niv?n p? kvaliteten. Det är en uppfattning som är utbredd i den offentliga sektorn runt om i världen.
“Vi som tjänsteleverantörer vill gärna spela en aktiv roll för att möta de utmaningar som samhället st?r inför. Inte bara med konkreta servicelösningar, utan ocks? genom att dela med oss av forskning och kunskap. Service och outsourcing är v?r kärnkompetens, och vi bryr oss om framtiden för de samhällen där vi verkar”, säger Gravenhorst.
Utifr?n forskningen identifierar studien ett antal internationella trender som p?verkar framtiden för den offentliga sektorn och outsourcing.
Dessa inkluderar demografiska utmaningar, växande kundförväntningar och personalisering av tjänster. Man har ocks? identifierat en förskjutning av den offentliga sektorns roll fr?n tjänsteleverantör till kommissionär och facilitator med ett antal egna underleverantörer.
Studien listar ocks? ett antal strategiska fr?gor som utmanar den offentliga sektorn, till exempel: behovet av att ?göra mer med mindre?, balansera automatisering med “the human touch”, och att bryta ner organisatoriska silos.
Idag kommer slutsatserna i rapporten presenteras av representanter för ISS och Copenhagen Institute for Future Studies vid International Facility Management Association?s World Workplace Conference & Expo 2014 i New Orleans, USA.
Länk till publikationen: http://www.publications.issworld.com/ISS/External/ISS/ISSWhiteBookTheFutureofPublicSectorOutsourcing/
För pressfr?gor kontakta:
Manuel Vigilius, Global Media Relations Manager, +45 38 17 64 04
ISS Facility Services är ett av Sveriges och Nordens största tjänsteföretag med 9 000 medarbetare i Sverige och 44 000 medarbetare i Norden. Svensk omsättning är ca 4,6 miljarder SEK och kommer fr?n en mängd tjänsteomr?den som bl a facility management, mat och dryck, kontorstjänster, fastighetstjänster och städtjänster. IFS, Integrated Facility Services, är ISS unika leveransmodell där flera tjänster samordnas och levereras med egen personal. ISS Facility Services AB ing?r i ISS A/S som är noterat p? Köpenhamnsbörsen. Koncernen har över 530 000 anställda i mer än 50 länder, vilket gör oss till världens fjärde största privata arbetsgivare. www.se.issworld.com
Bifogade filer
33300Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy