SE

Ipsos internationella undersökning Global @dvisor om feminsim och jämställdhet

Ipsos Global @dvisor har undersökt fr?gor om feminism och jämställdhet i 15 länder. Undersökningen visar att över hälften, 53 % av alla svarande ser sig själva som feminister. 57 % av kvinnorna och 48 % av männen som svarade kallar sig för feminister.
Tv? av tre svarande stödjer aktivt lika möjligheter för kvinnor och män. Dessa personer uppgav att de gjorde mer än att bara tänka p? fr?gan om lika möjligheter, de arbetar aktivt för att f? till förändringar i sina länder.
9 av 10 svarande instämmer i att kvinnor och män bör behandlas jämlikt. Samtidigt svarar endast 55 % av kvinnorna att de upplever att de har samma möjligheter som män medan 68 % av alla respondenter menar att det för närvarande förekommer ojämlikheter mellan kvinnor och män.
Samtidigt visar underökningen att tv? av tio (20 %) anser att män är mer kapabla än kvinnor att arbeta i samhället. En av sju (14 %) anser att kvinnor är underordnade män och att kvinnor ej borde arbeta utanför hemmet. Tv? av tio säger att de inte pratar om jämställdhet p.g.a. rädsla för vad som skulle kunna hända om n?gon fick reda p? att de var feminister.
Undersökningen besvarades av respondenter fr?n Argentina, Australien, Belgien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Japan, Polen, Sydkorea, Spanien, Sverige, Storbritannien, och USA.
Läs hela undersökningen här
Ipsos Global @dvisor är en internationell undersökning som genomförs en g?ng i m?naden. Undersökningen används för att ta fram fakta och underlag till kunder och media. Tanken är att kunder, till ett konkurrenskraftigt pris ska kunna ställa fr?gor till respondenter i ett eller flera av de 24 länder som undersökningen omfattar. Undersökningen är onlinebaserad och besvaras av närmare 18 000 vuxna i ?ldern 18-64 ?r.
Fr?gor om undersökningen besvaras av Keren Gottfried, Senior Research Manager, Ipsos Global @dvisor
+1.416.572.4481, [email protected]
Om Ipsos:

Ipsos är ett globalt strategi- och analysföretag med ca 17 000 anställda och verksamhet i 90 länder. Ipsos erbjuder full service inom research och analys genom sex globala affärsomr?den: Ipsos ASI (Kommunikation och reklam), Ipsos Marketing, Ipsos Media, Ipsos Public Affairs, Ipsos Loyalty och Ipsos Observer (Datainsamling och sammanställning). Ipsos är noterat p? Parisbörsen och har huvudkontor i Paris. www.ipsos.se, www.ipsos.com0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bakgrund Det   #Forskningssekreterare Lissa Nordin   #Herv Corvellec   #John Holmberg