SE

Intryck fr?n kyrkoledarresa till Israel och Palestina

En ekumenisk grupp med kyrkoledare ?tervände i g?r till Sverige efter att under nio dagar besökt Israel och Palestina. Här sammanfattar de sina intryck fr?n resan och berättar om utmanande möten med människor:
Intryck fr?n kyrkoledarresa till Israel och Palestina
Under nio dagar har vi rest tillsammans i Israel och Palestina i en ekumenisk delegation fr?n Sveriges kristna r?d. Syftet med resan har varit att stödja omr?dets kristenhet och att med egna ögon se människors livsförh?llanden samt att bli mer förtrogna med det Ekumeniska följeslagarprogrammet som kyrkorna i Sverige stödjer.
När vi vänder hem vill vi delge n?got av det som vi har sett och hört.
Vi har mött judar, kristna och muslimer i Israel och det ockuperade palestinska omr?det. Vi har rest i det heliga landet som under l?nga tider drabbats av konflikter och krig. Vi har mött män, kvinnor och barn som har levt och lever under orättfärdiga strukturer och kränkningar. Vi har hört berättelser om en verklighet som skiljer människor ?t. Vi har först?tt att bristen p? mötesplatser och dialog fördjupar konflikter och försv?rar rättvisa och fred.
Vi har besökt heliga platser, läst Bibeln tillsammans och vandrat den väg som Jesus gick in i Jerusalem mot död och uppst?ndelse. Genom v?r kristna tro är omr?dets historia ocks? v?r och i ljuset av nutiden har vi f?tt nya insikter. Under nio dagar har vi mött människor som berättat om sin
vardag och helgdag. Vi har lyssnat till vardagens utmaningar, begränsningar och förhoppningar. Vi har delat sabbatsm?ltid i judiska hem. Vi har hört om sv?righeten för människor fr?n palestinska omr?den att fira gudstjänst i Jerusalem. Vi har lyssnat p? deras gemensamma längtan efter fred och rättvisa. Samstämmigt har judar, kristna och muslimer uppmanat oss; ?berätta v?r historia, berätta hur vi har det?.
Evangelisten Lukas berättar om hur Jesus gr?ter över Jerusalem. Jesu t?rar över Jerusalem är ocks? v?ra: ?Om du denna dag hade först?tt, ocks? du, vad som ger dig fred?. Jesus uppmaning och hans fr?ga: ?Hur kan ni sova, stig upp och be att ni inte utsätts för prövning!? utmanar oss tillsammans med röster vi mött ? berätta hur vi har det!
Vi har lyssnat till en palestinsk far och en israelisk mor fr?n organisationen Parents circle som samlar föräldrar som förlorat barn p? grund av konflikten. Vi har berörts av deras djupa vänskap och gemensamma övertygelse om att fred och försoning är enda vägen. Det är en erfarenhet som vuxit fram genom upplevelsen av förlust och den största smärta ? att förlora sitt barn. Vi vill hedra de människor vi mött och deras berättelse genom att tillsammans med dem utmanas, hoppas, be och arbeta för fred mellan israeler och palestinier. Vi vill hedra dem genom att bygga relationer. M?nga ger oss en och samma uppmaning; ?var inte för det ena eller andra folket, var för fred och rättvisa!?
Vi har upplevt att v?ra ögon öppnas när vi g?r tillsammans, bryter bröd och delar gemenskap. Vi upplever även att dialogen och samtalet är viktigt, mellan israeler och palestinier, mellan kristna, judar och muslimer.
Fred är möjlig. För fredens och rättfärdighetens skull m?ste ockupationen av palestinsk mark upphöra och Israels rätt att existera som stat inom internationellt erkända och att säkra gränser garanteras. Kyrkor i Sverige och världen över m?ste bidra till att bygga fred. Konflikter skapas av människor och konflikter kan lösas av människor med Guds hjälp.
Den 3 april 2014
Deltagare kyrkoledarresa 25 mars – 2 april 2014:
Biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift
Arméledare Göran Andreasson, Svenska frälsningsarmén
Biskopsvikarie Fredrik Emanuelson, Stockholms katolska stift
Ortodox samordnare Misha Jaksic, Sveriges kristna r?d
Fader Jacob Kasselia, Syrisk-ortodoxa kyrkan, Örebro
Missionsförest?ndare Kjell Larsson, Svenska Alliansmissionen
Fader Mihai Radu, Rumänsk-ortodoxa kyrkan, Malmö
Tf. Domprost Lena Skoting, Svenska kyrkan, Karlstad
Kommunikatör Mikael Stjernberg, Sveriges kristna r?d
Kyrkoledare Lasse Svensson, Equmeniakyrkan
Koordinator Jonas Thorängen, Sveriges kristna r?d
Ärkebiskop Anders Wejryd, Svenska kyrkan
Generalsekreterare Karin Wiborn, Sveriges kristna r?d
Kommendör Marie Willemark, Frälsningsarmén
Bifogade filer
2100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Claudia Wolff   #Liberia   #SSE   #USAID