Rapporter

Innlandet sakker akterut p? l?nninger

Mens l?nningene i resten av landet varierer, ligger innlandsfylkene nederst p? lista ?r etter ?r, viser en ny unders?kelse. – Arbeidsgivere som ikke tilpasser seg det nasjonale l?nnsniv?et vil kunne tape kampen om de beste hodene, sier Jan Olav Brekke i Lederne.
Den ?rlige unders?kelsen Norsk Ledelsesbarometer fra organisasjonen Lederne viser betydelige regionale l?nnsforskjeller landet over. Innlandsfylkene Hedmark og Oppland ligger lavt sammenlignet med det nasjonale snittet. L?nningene i disse to fylkene ligger henholdsvis 13 og 14 prosent under landsgjennomsnittet.
Dette er uheldig for den videre utviklingen i regionen, mener forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne.
? Hvis arbeidsgiverne er for tilbakeholdne betyr jo det at man ikke blir attraktiv for de med optimal kompetanse. Dermed kan de g? glipp av muligheten til ? utvikle bedriften med de som egentlig kunne tenke seg ? jobbe i innlandet, sier Brekke.
P? stedet hvil
If?lge Norsk Ledelsesbarometer ligger den gjennomsnittlige l?nnen for en mellomleder p? 529 000 kroner, en ?kning p? om lag 13 000 fra fjor?rets unders?kelse. Og mens de regionale forskjellene i landet for ?vrig varierer litt fra ?r til ?r ligger innlandet stabilt lavt, forteller forsker Stein Stugu i De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte, som gjennomf?rer Norsk Ledelsesbarometer p? vegne av Lederne.
? N? har vi fulgt l?nnsutviklingen over flere ?r, og ser at innlandet st?r p? stedet hvil. Forskjellene blir enda st?rre dersom vi tar med olje- og gassektor. Da er gjennomsnittsl?nnen for mellomledere dr?yt 600 000 kroner, mens den i Hedmark fortsatt ligger p? 464 000 kroner, sier Stugu.
Han tror noen av ?rsakene er at fylkene verken nyter godt av draeffekten fra olje- og gassindustrien, eller det l?nnspresset man ser i de st?rre byregionene. For at utviklingen skal kunne snus m? det bli mer aktivitet i de delene av landet hvor l?nningene er lavest.
? Problemet er at dominansen fra oljebransjen blir stadig st?rre. Dette f?rer til kostnadsproblemer for tradisjonell industri, blant annet fordi de taper kompetanse til n?ringer som betaler mer i l?nn. Ingeni?rer flytter p? seg dersom de f?r mer betalt i en annen del av landet, og dermed vokser l?nnsforskjellene, forklarer Stugu.
Negative ringvirkninger
Jan Olav Brekke i Lederne tror arbeidsgiverne f?lger godt med p? hvor tilbakeholdne de kan v?re p? l?nninger n?r de holder til et sted som ligger lavere enn i resten av landet. Han tror enkelte bedrifter kan ende opp med ? gj?re seg selv en bj?rnetjeneste.
? Nordmenn er lite mobile, og det er nok noe som arbeidsgivere tar med i vurderingen av l?nn. Likevel kan det hende at arbeidstakere flytter p? seg dersom de f?r bedre betalt i en annen region. Dermed f?r bedriftene med lavere l?nninger utfordringer b?de med hensyn til drift og rekruttering til viktige posisjoner. Hvis bedriftene g?r for langt i ? ikke tilpasse seg markedet p? landsbasis vil det kunne gi sterkt negative virkninger.
(Pressenytt)
L?nn etter fylke:
Landsgjennomsnitt: 529 900. Prosent i forhold til landsgjennomsnittet st?r i parentes:
1. Oslo: 618 300 (16,7 prosent over)
2. Rogaland: 571 100 (7,8 prosent over)
3. Buskerud: 557 400 (5,2 prosent over)
4. S?r-Tr?ndelag: 541 400 (2,1 prosent over)
5. Hordaland: 537 100 (1,4 prosent over)
6. Finnmark: 525 700 (0,8 prosent under)
7. Vestfold: 522 000 (1,5 prosent under)
8. Sogn og Fjordane: 521 200 (1,6 prosent under)
9. Akershus: 519 900 (1,9 prosent under)
10. Nordland: 519 500 (2 prosent under)
11. M?re og Romsdal: 516 500 (2,6 prosent under)
12. Troms: 507 000 (4,3 prosent under)
13. Vest-Agder: 506 000 (4,5 prosent under)
14. Telemark: 503 000 (5,1 prosent under)
15. Nord-Tr?ndelag: 492 000 (7,2 prosent under)
16. ?stfold: 483 500 (8,8 prosent under)
17. Aust-Agder: 481 300 (9,1 prosent under)
18. Hedmark: 464 600 (12,4 prosent under)
19. Oppland: 456 300 (13,9 prosent under)
Kilde: Norsk Ledelsesbarometer 2013
Om Norsk Ledelsesbarometer 2013:
Norsk Ledelsesbarometer 2013 er en rapport som er gjennomf?rt av kunnskapssenteret De Facto p? vegne av organisasjonen Lederne. Den f?rste delen av unders?kelsen som offentliggj?res handler om l?nn.
Ledelsesbarometeret er gjennomf?rt for sjette ?r p? rad og har til hensikt ? kartlegge arbeidsforholdene til norske mellomledere. Ledelsesbarometeret har tidligere ?r skapt oppsikt i media p? grunn av sine avsl?ringer og funn.
Respondentene i unders?kelsen er mellomledere og tillitsvalgte som er medlemmer av organisasjonen Lederne. Antall svar p? l?nnsdelen var i ?r 3026.
Kilde: Norsk Ledelsesbarometer 2013
Om Lederne:
Lederne ble stiftet i 1910 og er en partipolitisk uavhengig organisasjon.
Lederne er organisasjonen for n?rmere 17 000 ledere og betrodde teknisk og merkantilt ansatte p? ulike niv?er i vel 1200 bedrifter.
Bidrar med individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.
Medlemmene er fordelt p? sju regioner og 125 avdelinger
Kilde: Lederne

0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #GARANTI   #Opinion Perduco   #Stein Drogseth