Rapporter

Ingeni?r er den nye dr?mmejobben

24-01-2013 14:30 ManpowerGroup Ingeni?r har overtatt tronen etter ?konom p? toppen av listen over den norske dr?mmejobben. H?yt p? listen finner vi ogs? yrker som personalsjef, administrerende direkt?r, eventyrer og l?rer, viser ManpowerGroups Work Life-unders?kelse.

Ingeni?r har overtatt tronen etter ?konom p? toppen av listen over den norske dr?mmejobben. H?yt p? listen finner vi ogs? yrker som personalsjef, administrerende direkt?r, eventyrer og l?rer, viser ManpowerGroups Work Life-unders?kelse.
– Det sterke fokuset som har v?rt p? ingeni?rmangel, kan ha bidratt til at flere har f?tt ?ynene opp for yrket. N? h?per vi at stadig flere velger realfag og ingeni?rutdannelse, de er i alle fall sikret jobb i overskuelig framtid, sier Geir D?lvik, konserndirekt?r i Experis, et konsulentselskap i ManpowerGroup.

Ti p? topp
Den norske ti p? topp-lista over dr?mmeyrker ser slik ut: Ingeni?r, ?konom, personalsjef, adm dir, eventyrer, l?rer, advokat, markedsf?rer, forfatter og lege.
– De fleste yrkene p? dr?mmejobblista er ganske tradisjonelle yrker som det i dag er stor ettersp?rsel etter, og som det derfor er lurt ? satse p?. Det er ogs? prim?rt yrker som krever utdanning, og som viser at folk tenker fornuftig p? hva som er dr?mmejobben, sier D?lvik.
At jobben er spennende og personlig utviklende er den desidert mest vanlige begrunnelsen for hvorfor vi mener at en bestemt jobb er en dr?mmejobb.
– Denne unders?kelsen bekrefter at jobber som gir utvikling og individuelle muligheter, henger h?yt. Dette er utfordringer arbeidsgivere m? m?te for ? tiltrekke seg de beste talentene. Mange av de unge som er p? full fart inn i arbeidslivet og lederstillinger, vil ha andre krav til jobben enn generasjonene f?r, sier D?lvik.

Fire av ti tror p? dr?mmejobben
P? sp?rsm?let om man kommer til ? lykkes med ? f? dr?mmejobben, svarer fire av ti nordmenn ja. Det er de yngste som er mest positive til muligheten for ? f? dr?mmejobben. En tredjedel svarer imidlertid at de ?opplever at det er for sent ? begynne p? nytt?. Andre vanlige grunner til at de ikke tror de f?r dr?mmejobben er feil utdanning og at man ikke har de rette kontaktene.
– Vi m? slutte ? tro at det er for sent ? skifte karriere n?r vi passerer 40 ?r. Norge trenger arbeidskraften, og arbeidsgiverne m? f? ?ynene opp for den spisskompetansen godt voksne sitter p?. Vi ser fra Experis at mange voksne velger ? v?re konsulent for ? utvikle karrieren, spesialistene er i ?kende grad konsulenter over 50 ?r, sier D?lvik.

Flest med dr?mmejobb innen media og kultur
Bare 6 prosent mener at deres n?v?rende jobb er dr?mmejobben, halvparten svarer at jobben er ganske n?r og 13 prosent sier at jobben er veldig langt fra dr?mmejobben. Blant dem som jobber innen media og kultur samt i bygg- og anleggsbransjen, svarer nesten hver sjuende at deres n?v?rende jobb er dr?mmejobben.
Ansatte i bransjer som tidligere ble betraktet mer som ?kall?, for eksempel innen helsevesenet og pedagogiske yrker, er ogs? mer tilb?yelige enn gjennomsnittet til ? beskrive sin n?v?rende jobb som dr?mmejobben. De som i minst grad beskriver sin n?v?rende jobb som dr?mmejobben, er personer som arbeider innen kundetjeneste, salg og marked, reklame, PR og informasjon. Her oppgir f?rre enn 3 prosent av de svarende at deres n?v?rende jobb er dr?mmejobben.
Om Work Life-unders?kelsen:
Resultatene er hentet fra den nyeste Work Life-unders?kelsen som ManpowerGroup gjennomf?rte h?sten 2012 i samarbeid med Kairos Future. I Norge har 5563 personer svart p? sp?rreskjemaet. Av dem er 2988 ansatte, 1574 arbeidss?kende, 144 selvstendig n?ringsdrivende og 857 studerende.
Om ManpowerGroup
ManpowerGroup? er verdensledende i ? finne riktig bemanningsl?sning, basert p? menneskers potensiale og bedrifters ambisjoner. P? denne m?ten skaper vi ?Innovative Workforce Solutions?.

ManpowerGroup hjelper b?de sm? og store bedrifter i alle bransjer under varemerkene: ManpowerGroup Solutions, Experis, Manpower og Right Management.

Vi er lokalisert i mer enn 80 land over hele verden. Ved global forst?else og lokal kompetanse, ?ker vi v?re kunders suksess. Virksomheten i Norge genererer over 35 000 oppdrag ?rlig. Vi har kontorer i 35 byer og tettsteder og 11 000 medarbeidere knyttet til oss.
Vedlagte filer
PDF-dokument 4400Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy