SE

Ingen gr? v?g

Ingen gr? v?g
2014-08-15 07:10 Svenska Mäklarhuset

64 procent av de tillfr?gade i Svenska Mäklarhusets panel vill inte bosätta sig p? en mindre bostadsyta för att ha r?d att bo mer centralt. Totalt tillfr?gades 565 personer. Det är en majoritet som inte tänka sig att bo mer centralt p? bekostnad av storlek.

– N?gon gr? v?g är det inte tal om, ?tminstone inte baserat p? svaren fr?n v?r undersökning där vi ställt fr?gor till människor som köpt eller varit intresserad av nyproducerat. Den mesta nyproduktionen sker ju utanför tätort, s? man kan tolka det som att människor trivs med det, säger Claudia Wörmann, analyschef och initiativtagare till panelundersökningen.

?ldersskillnad

Den enda grupp som utmärker sig n?got är personer mellan 50 ? 60 ?r, där svarar 47 procent av de tillfr?gade att de kan tänka sig att bosätta sig p? en mindre yta men mer centralt.

– Det är inte s? förv?nande att det är gruppen 50 till 60- ?ringar som i större utsträckning kan tänka sig att bo mindre men mer centralt. Vid den ?ldern är det vanligt att man säljer sin villa om och när barnen flyttat hemifr?n och att man d? vill bo p? en mindre yta som är bättre anpassad efter färre personer, säger Claudia Wörmann.

Bilagor

Bilagan visar hur svaren fördelar sig procentuellt sorterat efter ?lderskategorier.

Mer om undersökningen

Svenska Mäklarhusets panel som best?r av bostadsintresserade människor som antingen köpt eller visat intresse för nyproduktion ( bostadsrätt och sm?hus) kommer att f? svara p? fr?gor fyra g?nger per ?r. Svaren fr?n 565 enskilda personer har sammanställts och bearbetats. Undersökning skickades ut i juni och är fortfarande öppen för svar. Det här är den första undersökningen.

A to już wiesz?  Entreprenören och företagsr?dgivaren Dariush Ghatan ny styrelsemedlem Netigate

Svenska Mäklarhuset som startades 1990 av Niclas Sp?ng och Lars Björkstrand har idag 130 medarbetare och 25 kontor i Stockholms län.
Svenska Mäklarhuset förmedlar ?rligen ca 3000 bostäder och därtill även nyproducerade bostäder via en central nyproduktionsavdelning.

Bifogade filer
1850Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy