SE

Ingen förolyckades av el 2013

2014-01-08 09:08 Sveriges kristna r?d

Varje ?r infaller ?Böneveckan för kristen enhet? 18-25 januari. Det är den mest uppmärksammade ekumeniska händelsen under ?ret i lokala sammanhang. Det gemensamma gudstjänstmaterialet inför 2014 har skickats ut till 4 500 församlingar och ekumeniska r?d. Även Bibelns dag firas under denna vecka.
?Böneveckan för kristen enhet? firas samtidigt i 75 länder världen över under perioden 18?25 januari. Bibelns dag firas den 19 januari i samma vecka. Under Böneveckan är tanken att huvudgudstjänsten firas ekumeniskt tillsammans med lokala församlingar fr?n olika kyrkor och samfund.
– Här kan man använda det utsända materialet. Huvudgudstjänsten firas normalt p? söndagen i Böneveckan, men kan ocks? firas en annan dag i veckan, eller annan dag under ?ret, säger Olle Kristenson, direktor för ekumenisk teologi vid Sveriges kristna r?d.
?rets tema ?Är Kristus delad? har sitt ursprung i 1 Korinthierbrevet 1:1?17. Bibelstället är bland annat valt av inuiter som hör till ursprungsbefolkningen i norra Kanada, ett land präglat av m?ngfald i natur, klimat, spr?k och kyrkor. De har även förberett gudstjänstmaterialet som bär en tydlig längtan efter samhörighet.
I Sverige har Sveriges kristna r?d huvudansvaret för översättning och bearbetning av det material för Böneveckan som arbetas fram tillsammans av Kyrkornas världsr?d och Vatikanen. Eftersom Bibelns dag infaller söndagen den 19 januari i Böneveckan samarbetar Sveriges kristna r?d med Bibelsällskapet sedan m?nga ?r. Bibelns dag firas för att inspirera till ökad bibelläsning.
Uppsala kristna r?d har varit referensgrupp för materialet inför Böneveckan 2014. För Uppsala Kristna R?d är Böneveckan för kristen enhet en viktig markering i det lokala ekumeniska arbetet och en stor källa till inspiration.
– I m?nga ?r har vi bjudit in alla medlemsförsamlingar i Uppsala att fira Böneveckan i en stor gudstjänst som ett viktigt uttryck för den enhet vi eftersträvar. P? det sättet besöker vi varandras kyrkor och stärker ytterligare v?r lokala gemenskap, säger Gunnel Borgeg?rd, ordförande i Uppsala Kristna R?d.
Fakta Böneveckan:
1846 startade Evangeliska alliansen en inom-protestantisk bönevecka. 1908 föreslog den anglikanske prästen Paul Wattson i USA att man skulle samlas till bön för kristen enhet 18?25 januari varje ?r. 1966 blev Böneveckan ett gemensamt projekt för Romersk-katolska kyrkan och Kyrkornas världsr?d 1966. Fr?n 1975 framställs materialet av lokala ekumeniska grupper fr?n olika delar av världen. Materialet för 2014 kommer fr?n Kanada.

A to już wiesz?  Annie Lööf besöker Halmstad och Lund, presenterar ny EU-rapport

För ytterligare kontakt:
Mikael Stjernberg, kommunikationsansvarig, Sveriges kristna r?d
[email protected] 08-453 68 57
Lotta Ring, ansvarig för information och insamling, Bibelsällskapet
[email protected] 018-18 63 3606200Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy