SE

INGA UNDANTAG ? NY RAPPORT OM SAMTIDSKONSTHALLARNAS NYCKELROLL SLÄPPS

a8

Pressträff p? Tensta konsthall kl 10:00 torsdag 21 augusti
Rapportförfattaren Mikael Löfgren samt medlemmar i konsthallsnätverket Klister deltar
Vad är konstens värde och g?r det att mäta? Vilken rytm kräver konsten för att dess potential ska kännas och kunna tas till vara? Mikael Löfgren, författare till rapporten Inga undantag, hävdar att Sveriges samtidskonsthallar är start- och landningsbanor för intensiv trafik mellan det lokala och det globala men ocks? mellan olika epoker. De ing?r i och bidrar till sammansatta och överlappande ekosystem, t.ex. konstvärlden, lokalsamhället, bildningen, offentligheten och forskningen. Men de är förbisedda, underutnyttjade och delvis märkta av brysk behandling av media och den snabbt växande offentliga byr?kratin. Och mitt i alla detta, i utvärderingarnas tidevarv: lika lite som kärlek och humor kan konstens värde p? ett enkelt sätt kvantifieras.
Det här är fr?gor som medlemmarna i Klister ägnar sig ?t dagligen. Klister är ett rikstäckande nätverk för sm? och medelstora samtidskonstinstitutioner i Sverige som startades 2011[1]. Nätverket vill belysa dessa samtidskonstinstitutioners funktion i samhället. Samtidskonsten utgör idag en allt viktigare frizon för experimenterande och diskuterande verksamhet. Här är fr?gor om ekonomi, demokrati, publik och konstens eget “ekosystem” centrala. De mindre och ofta underfinansierade konstinstitutionerna investerar gärna i yngre, mindre etablerade konstnärer och nya arbetssätt. Därför är de ett viktigt producent- och distributionsled för stora institutioner och konstmarknaden. De är ocks? viktiga för kommande generationer konstnärer och publik i hela landet och de fungerar som offentligheter där allehanda ämnen läggs p? bordet.
Rapporten Inga undantag har beställts av Klister och är delfinansierad av Riksutställningar i linje med myndighetens särskilda uppdrag (sedan 2011) att prioritera den samtida konstens utveckling och spridning i landet. Rapporten argumenterar för att samtidskonsthallarnas verksamhet bör inkluderas mer i det seriösa offentliga kultursamtalet och att den bör utvärderas med metoder och spr?k som kan uppfatta och formulera konstens verkliga värden. Enligt kulturekonomen Pier Luigi Sacco skapar kultur förutsättningar för innovation, och ett brett och djupt deltagande i konstnärlig verksamhet p?verkar möjligheterna att skapa ett gott liv, ekonomiskt, socialt men ocks? demokratiskt. Det gäller b?de individen och lokalsamhället. Den här rapporten lyfter fram den nyckelroll som sm? och medelstora samtidskonstinstitutioner i Sverige har i det komplexa och sköra ekosystem som Sacco m?lar upp.
För mer information kontakta Niki Kralli, kommunikatör p? Marabouparken konsthall: [email protected], mobil 070-202 90 84

[1] Klisters medlemmar är Alings?s konsthall, Bildmuseet i Ume?, Bor?s konstmuseum, Botkyrka Konsthall, Gävle Konstcentrum, Göteborgs konsthall, Kalmar konstmuseum, Konsthall C i Hökarängen, Konsthallen Bohusläns museum, Konsthallen i Haninge kulturhus, Kulturens Hus i Lule?, Lunds konsthall, MAN-Museum Anna Nordlander i Skellefte?, Marabouparken konsthall i Sundbyberg, Röda sten konsthall i Göteborg, Signal i Malmö, Skövde kulturhus, Tensta konsthall och Örebro konsthall.

Marabouparken är en institution som arbetar med den samtida konsten.
Det gör vi genom ett rikt och omväxlande program best?ende av utställningar, seminarier, samtal, visningar och publikationer som ställer konsten i relation till andra sammanhang. Med samtidskonsten som utg?ngspunkt vill vi ocks? synliggöra det offentliga rum vi verkar i, där Marabouparken som historiskt monument utgör ett naturligt avstamp.
Följ oss p? Facebook och Instagram
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy