SE

Inför debatten p? Riksidrottsmuseet om sportjournalistiken 27 november: 10 sporter f?r 75 procent av bevakningen

Sju kommuner i Västra Götaland har arbetat tillsammans i en forskningscirkel som arrangerats av FoU Sjuhärad Välfärd p? uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland för en lokal mobilisering mot cannabis. En rapport fr?n arbetet presenteras vid ett seminarium p? konferensen Förebygg.nu i Göteborg den 14 november.
Slutresultatet fr?n forskningscirkeln är en rapport som är uppbyggd kring tre teman; Ungdomars och föräldrars kunskaper om cannabis, Ett användarperspektiv p? cannabis och Förebyggande arbete och insatser. Resultatet pekar p? att cannabisbruk m?ste först?s i relation till det sociala sammanhang där det utvecklas och att sociala relationer och grupptillhörighet spelar roll för vilka konsekvenser användningen f?r.
Tid: Torsdag 14/11 kl 13:15 – 14:00
Plats: Draken, Folkets Hus, Göteborg

Förebygg.nu är sedan länge fulltecknad, men journalister som önskar bevaka hela eller delar av konferensen kan kontakta [email protected] Fullständigt program för konferensen, som p?g?r den 13-14 november, kan laddas ner p? www.forebygg.nu.

Bakgrund

Sju kommuner; Bor?s, Härryda, Lerum, Tjörn, Trollhättan, Svenljunga och Öckerö, har deltagit i forskningscirkeln med sina samordnare, eller motsvarande, för det drogförebyggande arbetet. Underlaget för rapporten har samlats in genom olika typer av intervjuer med yrkesverksamma, föräldrar och unga, samt personer som har använt cannabis, i de deltagande kommunerna.

Välkommen!

Kontaktpersoner:
Lolo Lebedinski,
Forskningscirkelledare och samordnare vid FoU Sjuhärad Välfärd,
tel: 0734-61 19 88.
Björn Andersson,
Forskningscirkelledare och forskare vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet,
tel: 0730 ? 62 38 98.

Förebygg.nu arrangeras av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CERA vid Göteborgs universitet, Drogförebyggarna Västra Götaland, Göteborgs stad, Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Polismyndigheten i Västra Götaland, Statens folkhälsoinstitut och Västra Götalandsregionen.
0300Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Rolf Dahlberg   #Sustainable Brand Insight   #Visma Spcs   #Visma Tv