SE

Industrins kapacitetsutnyttjande: kvartal 4, 2012: Minskat kapacitetsutnyttjande

Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) är branschföreningen för aktörer p? den svenska riskkapitalmarknaden. Riskkapital är en aktiv ägarform och fungerar som en katalysator för tillväxt i svensk ekonomi. Föreningen har till uppgift att verka för en väl fungerande riskkapitalmarknad. Tillg?ng till finansiering är en av de viktigaste förutsättningarna för företag att starta, växa och förändras.
Vinsterna i välfärden har debatterats flitigt de senaste ?ren och förutsp?s bli en av de viktigaste fr?gorna under valrörelsen. Socialdemokraterna och LO har kommit med förslag. Marie Reinius vd för Svenska riskkapitalföreningen säger att vinstbegränsningar inte är ett stort problem för riskkapitalbolagen eftersom de ofta ?terinvesterar och inte tar ut vinster förrän de säljer.
?Generellt finns det ett stort problem med de här förslagen. Det finns m?nga kvinnliga entreprenörer inom sektorn som skulle drabbas negativt, Marie Reinius, VD Svenska Riskkapitalföreningen.
Den svenska riskkapitalmarknaden har varit framg?ngsrik och vi har en tradition av teknisk innovation och entreprenörskap i Sverige. Den senaste tidens turbulens kring skatter och regler kan dock innebära att investerare undrar hur säker och förutsägbar den svenska marknaden är att investera i. Behovet av l?ngsiktiga spelregler för den svenska riskkapitalmarknaden är mycket stort. Vi m?ste kunna nyttja v?ra talanger och v?r fulla potential för tillväxt och jobbskapande.
– Riskkapitalet behövs för att sm? entreprenörsdrivna företag ska kunna utvecklas och växa. Det behövs ocks? för att möjliggöra för mer etablerade företag att ta sig till nästa niv?, Jens Edlund partner Deloitte och intitiativtagare till ?re Kapitalmarknadsdagar.
?re Kapitalmarknadsdagar är ett arrangemang, som erbjuder en neutral arena och för samman utvalda företag med de mest omfattande nätverk av passande potentiella investerare/finansiärer. Dessutom kommer ledande företrädare för n?gra av de intressantaste och mest aktuella noterade bolagen i Sverige presentera sina rapporter och nyheter. P? plats finns ägare och koncernledningar, viktiga svenska och norska aktörer och intressenter samt n?gra av de bästa tillväxtbolagen i Skandinavien. ?rets arrangemang g?r av stapeln p? Copperhill Mountain Lodge. För fjärde ?ret arrangeras denna mötesplats, en unik möjlighet att knyta kontakter och skapa nätverk utifr?n temat Impact Investments. Noterade bolag rapporterar och intervjuas. Tillsammans med ett antal intressanta skandinaviska aktörer, representanter fr?n Sveriges departement, riskkapital, investerare och finansiärer som genomför paneldebatter och diskussionsforum skapas tv? av de bästa kapitalmarknadsdagarna 2013. 0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Fairtrade Challenge   #Karin Wiborn   #Om Du   #Region Svealand