SE

Inbjudan seminarium: Vad vill vi med Skogen?

2014-05-22 08:00 Formas - Forskningsr?det för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Skogen ska räcka till mycket - till virke, r?vara till pappersindustrin, kolsänka, bas för biobaserade drivmedel och inte minst till friluftsliv och rekreation. Hur V?r användning av vi använder skogen väcker känslor. Hur ska den svenska skogen användas nu och i framtiden och vilket sätt är mest h?llbart? Svaren varierar beroende p? vem som tillfr?gas. Kom och lyssna den 3 juni

Skogen ska räcka till mycket – till virke, r?vara till pappersindustrin, kolsänka, bas för biobaserade drivmedel och inte minst till friluftsliv och rekreation. Hur V?r användning av vi använder skogen väcker känslor. Hur ska den svenska skogen användas nu och i framtiden och vilket sätt är mest h?llbart? Svaren varierar beroende p? vem som tillfr?gas. Kom och lyssna den 3 juni 13-16.30 i Ume?.
Välkommen att lyssna till författarna i Formas nya bok:
Som man ropar i skogen ? vägval som berör oss alla
Program:
Kl. 12.30 Registrering
Kl. 13.00
Välkommen och inledning:
Ingrid Petersson, Generaldirektör Formas
KL 13.05
Presentation av talare och moderator:
Sverker Olofsson, Journalist

H?llbarhetsbegreppets int?g i skogen
Erland M?rald, Professor i idéhistoria, Ume? universitet
Koka, s?ga, bränna eller promenera?
Runar Brännlund, Professor i nationalekonomi, Ume? universitet
Kunskap kan f? skogen att räcka till
Annika Nordin, professor i skoglig ekofysiologi, SLU
Naturhänsynen kan bli bättre
Lena Gustafsson Professor i landsbygdsutveckling, SLU
Globala trender och skogens framtid
Erik Westholm, professor i landsbygdsutveckling, SLU

Kl. 14.30 Paus
Kl. 15.00 Paneldebatt
I panelen:
Marie Wickberg, politisk sakkunnig, Näringsdepartementet
Göran Andersson, sakkunnig friluftsmiljö, Friluftsfrämjandet
Pär Larsson, regionchef, Skogsstyrelsen
Jonas Eriksson, näringspolitisk strateg, Norra Skogsägarna
Slutreflektion:
Annika Nordin, Programchef, Future Forests

Kl. 16.30 Avslutning
Plats: Aulan, Sveriges lantbruksuniversitet, Ume?.
Anmäl dig till [email protected], senast den 27 maj.
Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat!

Ett samarrangemang mellan Formas, SLU och Future Forests
Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom omr?dena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för r?dets ansvarsomr?den. Formas f?r ocks? finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.
Future Forests
Alla behöver skogen. Och m?nga vill ha mer av de m?nga ekosystemtjänster den kan ge. Vi behöver utforska strategier för förvaltning som möjliggör att skogen kan ge mer. När excellent forskning kombineras med tillämpbar praxis kan man finna nya lösningar p? gamla problem. 0000Skicka som e-post
Share this

A to już wiesz?  DEN GODA FISKEN - seminarium om fisk, miljö- och hälsoaspekter

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy