SE

Inbjudan ?re Kapitalmarknadsdagar 27-28 mars 2014 -Nationalarenan för kapital och finansiering

2014-01-23 17:58 Stratvise med change2grow PwC:s globala VD-undersökning identifierar att teknikutvecklingen, demografin och en ändrad ekonomisk maktbalans är de l?ngsiktiga trender som kommer att p?verka verksamheter mest radikalt. - För framg?ng i detta nya landskap, krävs insikter om vad som motiverar och vad som avh?ller fr?n engagemang, säger Kicki Molin, VD p? konsultföretaget Change2grow.

PwC har lagt fram sin globala VD-undersökning och den andas optimism.
– Vi välkomnar att VD:arna tydligare kommer att prioritera l?ngsiktighet, enligt undersökningen. Det rimmar väl med kraven p? en mer l?ngsiktigt h?llbar affär som är bättre p? att hush?lla med b?de mänskliga resurser och med jordens tillg?ngar, säger Kicki Molin, VD p? Change2grow.
Tre radikala, l?ngsiktiga förändringar identifieras av PwC: teknikutvecklingen, den nya demografin och en ändrad ekonomisk maktbalans. Här finns stora möjligheter för de företag som är beredda att utg? fr?n en ny verklighet istället för att hänga kvar i förutsättningar som inte längre finns.
Med nya visioner och en förm?ga att lyckas förklara för alla medarbetare vad detta skifte betyder kan även tidigare vinnare säkra framg?ng ? trots att s? mycket förändras.
Chang2grow föresl?r satsningar p?

– Engagerade ledare och medarbetare som brinner för sin verksamhet.
– Nära och djupare dialog med kunderna om vilka personliga tjänster de sätter pris p?, när tekniken löser de rutinartade arbetsuppgifterna.
– Nya sätt att överföra kunskap mellan generationer.
– Bättre matchning av samhällets behov med kompetensen och viljan hos alla dem som idag st?r utanför arbetsmarknaden.
– Ökad öppenhet för idéer som kommer fr?n ?fel h?ll?, sett utifr?n nuvarande ekonomiska maktbalans.
– Det framg?ngsrika ledarskapet imorgon behöver kompletteras redan idag med emotionell kompetens och ökad kunskap om vad som motiverar människor och vad som avh?ller dem fr?n att bidra utifr?n de nya möjligheterna, säger Kicki Molin.
– De företag som g?r fr?n insikt till avsikt och tar hjälp för att snabbt starta sin omställning hör till vinnarna om fem ?r.

Change2grow arbetar med förändringsledning och har fokus p? att genomföra lyckade förändringsprojekt. Vi kombinerar egen ledarerfarenhet, senaste hjärnforskningen med l?ng erfarenhet av framg?ngsrik förändringsledning. Företag och organisationer som change2grow samarbetar med uppn?r sina m?l genom mätbara och best?ende förbättringar. V?ra kunders resultat, ledarskap och medarbetarnas motivation är v?rt fokus. Vi arbetar för att v?ra kunder ska n? sin fulla potential med h?llbara resultat i tider av förändring. Stegvis välplanerad kommunikation och rätt ledarskap som tar hänsyn till kulturen och de individuella skillnaderna är skillnaden som gör skillnad för att skapa resultat.
Kicki Molin CEO, Senior Konsult
Epost: [email protected]
Tel: 0709 ? 95 70 15

Marianne Rudolfson Partner, Senior Konsult
Epost: [email protected]
Tel: 0704 ? 66 32 93
1340Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy