SE

IFL vid Handelshögskolan utreder anklagelse om diskriminering

IFL, som är ett dotterbolag till Handelshögskolan, har nyligen anklagats för diskriminering av en kvinna som i dag är medarbetare vid skolan. Det skulle ha skett under en rekrytering som ägde rum 2013. IFL tar mycket allvarligt p? p?st?enden om diskriminering, och genomförde omg?ende samtal med medarbetaren och övriga berörda. IFL tog ocks? initiativ till en utredning om eventuell diskriminering.
? Vi har nolltolerans mot diskriminering p? IFL och Handelshögskolan och därför var det självklart att ta anklagelsen p? allvar och utreda saken, säger Karl-Olof Hammarkvist, styrelseordförande i IFL.
IFL medger att rekryteringen i höstas hanterades felaktigt och har erbjudit gottgörelse, trots att tiden för att p? laglig grund framställa skadest?ndskrav har passerats. Den juridiska utredningen visar att det inte har skett n?gon diskriminering, men att kvinnan hade rimlig anledning att tro att ett bindande anställningsavtal uppkommit.
Medarbetaren har bjudits in till diskussioner och erbjudits kompensation för felaktigheter i rekryteringsprocessen. Idag, den 30 april, har kvinnan framställt krav p? skadest?nd för diskriminering och brott mot lagen om anställningsskydd, dock utan att ange n?gon summa. Hon hävdar ocks? att uppgiften om att hon avböjt att medverka i den juridiska utredningen skulle vara osann.
? Vi tillbakavisar bestämt p?st?endet om att vi skulle ha diskriminerat kvinnan, men vi är mer än villiga att göra rätt för oss när det gäller det som blev olyckligt, nämligen att vi inte hanterade själva rekryteringsprocessen p? ett bra sätt, säger Karl-Olof Hammarkvist som är styrelseordförande i IFL och ocks? rektor för Handelshögskolan i Stockholm.
Det har under april inte varit möjligt att f? till st?nd ett nytt möte med medarbetaren, som i dag har f?tt ett erbjudande om samtal för att reda ut det som varit och försöka komma överens om ett avslut som är acceptabelt för b?da parter.

För mer information, kontakta:
Karl-Olof Hammarkvist, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm
Mobil: 070-862 51 36
E-post: [email protected]

Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är en av de ledande handelshögskolorna i Europa. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland och Ryssland och erbjuder kandidat, master- och MBA-program, liksom forskarutbildning och executive education. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom omr?den som national-, finansiell- och företagsekonomi. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning s?väl som forskning h?ller högsta internationella klass, och är ocks? Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education).

Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm . Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Emma Tonnes   #Roland Sigblah   #UC