SE

Idag lanseras Humanas Tillgänglighetsbarometer 2014

Trots att personer med funktionsnedsättning har det tufft p? arbetsmarknaden saknar hela sex av tio kommuner en strategi för att rekrytera ur den gruppen. Det visar Tillgänglighetsbarometern som lanseras idag, där kommuners arbete med att förbättra tillgängligheten granskats. Undersökningen visar ocks? att utmaningar väntar i m?nga kommuner när lagen om att otillgänglighet ska klassas som diskriminering träder i kraft.
– Kommunerna har ett viktigt ansvar för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. P? m?nga h?ll g?r utvecklingen för sakta, och vi vill uppmana kommunpolitikerna att prioritera tillgänglighet inför valet, säger Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig p? Humana.
I Humanas Tillgänglighetsbarometer har 159 kommuners arbete med tillgänglighet granskats. Kommunerna har svarat p? fr?gor om hur de arbetar med styrande dokument, men ocks? om hur tillgängligheten ser ut p? exempelvis idrottsanläggningar och uteserveringar. Undersökningen har genomförts fem ?r i rad. Östhammar är den kommun som f?r högst betyg.
Arbetslösheten är högre bland de med funktionsnedsättning jämfört med dem utan. Kommunerna är stora arbetsgivare, men trots detta uppger sex av tio att de inte har n?gon strategi för att anställa personer med funktionsnedsättning. Hälften av kommunerna svarar ocks? att de aldrig ställer krav p? tillgänglighet när de ger anslag till kulturverksamhet och fyra av tio har inte utvärderat arbetet för ökad tillgänglighet under de senaste ?ren.
Undersökningen pekar p? att m?nga kommuner har anledning att förbättra sitt arbete inför ?rsskiftet, d? lagen som innebär att otillgänglighet ska klassas diskriminering som ska träda i kraft. I praktiken innebär den att en aktör kan ställas inför domstol om den inte vidtagit skäliga ?tgärder för att göra en verksamhet tillgänglig.
– M?nga kommuner arbetar aktivt med tillgänglighet, men fler kommuner m?ste arbeta mer systematiskt. I m?nga fall spelar ocks? enkla insatser stor roll. Samarbete med lokala intresseorganisationer är ocks? en viktig pusselbit för att göra att alla kan delta i samhället p? lika villkor, säger Jonatan Arenius.
Tillgänglighetsbarometern har tagits fram av företaget Humana med expertstöd fr?n Hjärnkraft. Här kan du läsa hela rapporten: www.humana.se/tillganglighet

För mer information kontakta Humana:
Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig
Tel: 070-410 56 11
E-post: [email protected]

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 12 000 medarbetare i Sverige och Norge som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv.

01250Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Historiskt Flera   #SCB   #Stockholm Fax