SE

I veckan blev vi ?ter 13 000+

2014-03-20 16:17 Fagersta kommun Under vecka 12 passerade Fagersta ?ter antalet 13 000 inv?nare i kommunen.

Enligt “Kommunens inv?narregister” är Fagersta ?ter en stad med en befolkning p? mer än 13 000 inv?nare. Den siffran passerade kommunen senast 1996, d? p? väg ner?t.
Den 31/12 2013 hade Fagersta 12 872 inv?nare. Idag, 12 veckor senare, har vi allts? ökat med drygt 140 personer.
P? diagrammet ovan (fr?n Statistiska Centralbyr?n), ser man utvecklingen i inv?narantal sedan 1996, d? Fagerstas befolkning den 31/12 var 13 235 personer. Efter 2007 vände den negativa trenden och befolkningen har därefter ökat kontinuerligt.

1000Skicka som e-post
Share this

A to już wiesz?  Infrastruktur och kollektivtrafik avgörande för nybyggnation i Sk?ne - rapport

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy