SE

I sommar vet vi vilken stad som är bäst p? h?llbara transporter

För att öka fokus p? h?llbara transporter, kommer Trivector under v?ren att göra en kommunrankning. Kommuner med större tätorter kommer bjudas in att svara p? ett antal fr?gor om h?llbara transporter, satsningar p? kollektivtrafik, cykel och g?ng. M?let är att p? ett seminarium i Almedalen den 3 juli kora den kommun i Sverige som är bäst p? h?llbara transporter.
Kommunrakning baserad p? EcoMobilitySHIFT
Tillsammans med partners inom EU har Trivector tagit fram EcoMobility SHIFT, ett verktyg för att mäta h?llbara transporter i städer. Baserat p? detta verktyg har Trivector tagit fram ett kommunrankningssystem som bygger p? en del av de in indikatorer som ing?r där.
– FNs klimatrapporter visar att vi behöver jobba h?rdare med h?llbara transporter s?som kollektivtrafik, cykel och g?ng. Med v?r kommunrankning som vi kallar SHIFT 2014, vill vi uppmuntra de städer som redan kommit l?ngt och visa de andra goda exempel, säger Karin Neergaard, Trivector Traffic

Jämförelse mellan större tätorter
Kommuner som har tätorter med fler än 30 000 inv?nare har valts ut för att vara med i kommunrankingen.
– Vi vet att stora städer generellt har större möjlighet och större anledning att arbeta med vissa ?tgärder, t ex erbjuda hög turtäthet i kollektivtrafiken. Vi har därför tagit med denna aspekt i enkäten och viktningen, säger Karin Neergaard.
Mätningen inför SHIFT 2014 kommer göras grundligt, utöver kommunernas enkätsvar, kommer data fr?n trafikolyckor, nationella resvaneundersökningen, Boverkets miljöm?lsenkät och siffor fr?n Energieffektiviseringsstödet att användas.

Trivector best?r av fyra delföretag med var sitt verksamhetsomr?de och ett nära samarbete:
Trivector Traffic, Trafik, transport & miljö
Trivector System, IT-system för kollektivtrafik
Trivector LogiQ, Verksamhetsutveckling
Trivector Information, Kommunikation och kunskap
Trivectorbolagen st?r ? trots sina olika verksamhetsomr?den ? p? en gemensam grund, best?ende av arbetsmetoden samt företagskulturen, kärnvärdena och de policies som följer ur dem.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy