SE

I kyrkan f?r minoritetsbarn vara sig själva

2014-03-28 07:29 Svenska kyrkan I morgon samlas ungdomsförbunden för tre nationella minoriteter för första g?ngen till ett gemensamt seminarium för att hitta arbetsformer som kan stärka barns och ungas livsmod och identitet. - Svenska kyrkan vill utveckla det flerspr?kiga arbetet bland barn och unga. Kyrkan kan med sin barn- och ungdomsverksamhet bekräfta barnens identitet, säger Kaisa Syrjänen Schaal, Svenska kyrkan.

Samiska ungdomar i Svenska kyrkans verksamhet. Församlingar kan skapa fredade zoner för urfolks- och minoritetsbarn och unga där dessa kan skapa normen, slippa vara annorlunda. Foto: Lena Stenberg
I morgon samlas ungdomsförbunden för tre nationella minoriteter för första g?ngen till ett gemensamt seminarium. Syftet är att hitta arbetsformer som kan stärka barns och ungas livsmod och identitet.
– Svenska kyrkan vill utveckla det flerspr?kiga arbetet bland barn och unga. Kyrkan kan med sin barn- och ungdomsverksamhet skapa sammanhang som stärker och bekräftar minoritets- och urfolksbarnens identitet, säger Kaisa Syrjänen Schaal, enhetschef för flerspr?kigt arbete i Svenska kyrkan.
Lyckade exempel
– Det kan vara fr?ga om fredade zoner där dessa barn och unga kan f? vara normen, säger hon och nämner lyckade exempel: det mycket populära samiska konfirmandlägret och bibeläventyret p? meänkieli som arrangeras i Övertorne?. I Stockholms Finska församling finns sedan flera ?r tillbaka en mycket aktiv barnverksamhet som familjer söker sig till fr?n hela Stockholmsomr?det.
Svenska kyrkan kan vara med och bidra till att barns och ungas minoritetsspr?k stärks.
– Det kan leda till det känns värdefullt bejaka sin minoritets- och urfolkskultur, säger Kaisa Syrjänen Schaal.

Seminariet ?Minoritetspolitik p? ungas villkor? h?lls i Finlandsinstitutet i Stockholm p? lördag och är ett samarangemang med Sverigefinländarnas delegation, Sametinget, Svenska tornedalingars riksförbund och Svenska kyrkan. Organisationerna har sedan länge ett nära samarbete.

PROGRAM
Minoritetspolitik p? ungas villkor
Lördag den 29 mars 2014 kl.12-16.30
Finlandsinstitutet, Snickarbacken 2-4, Stockholm
Moderator: Patricia Fjellgren, Samiskt spr?kcentrum
12.00 Välkomstord Markku Peura, ordf. Sverigefinländarnas delegation
12.05 Inledningsanförande Per Jonas Partapuoli, Sáminuorra
12.20 Ge inte upp: uppmuntra fler föräldrar att kämpa p? – Daniel Särkijärvi
Nya arbetssätt:
12.40 Nya böcker om spr?kinlärning: G?ele aelhkie guedtedh/En bok för dig som vill ?terta ditt spr?k och Mov g?elem b??stede vaaltam/Jag tar tillbaka mitt spr?k, Patricia Fjellgren och Sylvia Sparrock, Samiskt spr?kcentrum
13.00 #v?gafinska ? sociala medier som löste proppen, Helena Huhta, Sveriges Radio Sisuradio
13.20 Paus
13.30 Laakso chicks ? mentorskap som verktyg, Katja Kostet Auno & Ida Kreivi Barsk
13.50 Rättighetsbaserat arbete som verktyg: barnkonsekvensanalys och skuggrapportering, Kaisa Syrjänen Schaal, Svenska kyrkan
Nya samverkansmodeller:
14.10 Ung minoritet: Helena Partapuoli, Sáminuorra
14.30 Aktiv revitalisering – skogen eller skolbänken? Birgitta Rantatalo, projektledare Meän Akateemi
14.50 Samiska ungdomars inflytande: Josefina Lundgren Skerk
15.10 Kaffepaus
15.40 – 16.20 PANELDISKUSSION:
– Vad finns det för risker för bakslag i minoritetsarbetet?
– Viktigaste fr?gorna för att stärka barn och unga?

Panel:
Maja Mella, Svenska Tornedalingars Riksförbund
Birgitta Rantatalo, Svenska Tornedalingars Riksförbund
Per-Jonas Partapuoli, Sáminuorra
Josefina Lundgren Skerk, Sametinget
Andreas Jonasson, Sverigefinska ungdomsförbundet
Eveliina Sinisalo, Sverigefinska ungdomsförbundet
16.20 – 16.30 Avslutning av Markku Peura
Arrangörer:
Sverigefinländarnas delegation Sametinget Svenska Tornedalingars Riksförbund Svenska kyrkan

51200Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy