SE

Hyrorna i Osbybostäder AB höjs med 1,8 procent i genomsnitt

Ume? Universitet ansökte ig?r tillsammans med DGE om
forskningsmedel fr?n FORMAS inom TUFFO, ett teknikutvecklings- och
forskningsprogram för förorenade omr?den som drivs av SGI http://www.swedgeo.se/templates/SGIStandardPage____2971.aspx?epslanguage=SV
Projektet heter ?Scientific basis for optimal remediation of
dioxin-contaminated soils? leds av professor Mats Tysklind och syftar i förlängningen
till att vi i Sverige ska lägga mindre mängder dioxinförorenade massor p?
deponi och istället ?tgärda de med lämplig teknik, till exempel mekanokemisk,
termisk eller biologisk behandling. För att lyckas med detta m?ste dock
teknikerna testas, optimeras och utvärderas för svenska förh?llanden. Projektet
är en ?spin off? p? det delvis SIDA-finansierade projekt DGE ?r 2012 initierade
och sedan drev tillsammans med bland annat Ume? Universitet i Vietnam rörande
dioxinförorenad jord. I ansökt projekt kommer det att finnas med teknik som
testats i Vietnam men även andra tekniker som verkar lovande. Även ett flertal
länsstyrelser och SGU är med i projektet som inriktar sig mot framförallt
s?gverk där doppning med klorfenoler bedrivits ? det finns över 500 s?dana i
Sverige och de bedöms utgöra en betydande källa till dioxin i Östersjön.

För mer information kontakta:
Jens Johannisson
Tel 0703-11 55 32
E-post [email protected]
DGE Mark och Miljö är ett konsultföretag inom miljöomr?det med starkt engagemang för kunder, medarbetare och v?r omvärld. Med specialistkunskap och ett arbetssätt präglat av flexibilitet och närhet till v?ra kunder kan vi effektivt bidra till en l?ngsiktigt h?llbar utveckling.
Kontakta oss p? Epost [email protected] eller Tel 0771 48 00 48 0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #Deutsche Zentrale   #DZT   #Statistisches Bundesamt   #Tyska Turistbyr