SE

Hyrorna i Halmstads Fastighets AB höjs med 1,3 procent

Hur det g?r för Sverige hänger till stor del p? hur det g?r för landets största bolag. De 20 största företagen i de ?tta största branscherna omsätter lika mycket som de övriga gör tillsammans. I toppen ser vi fortfarande klassiska svenska branscher som fordon, maskin- och verkstadsindustri och st?l- och metallindustri. Samtidigt fortsätter trenden där den tunga industrin sysselsätter allt färre. Industrisektorns och tjänstesektorns sysselsättningsgrad följdes ?t till i början av 1960-talet, därefter har förh?llandet kraftigt förändrats för att nu närma sig 20/80. Tjänsteföretagens betydelse kommer utan tvekan att öka. Omställningen bjuder även fortsättningsvis p? strukturella utmaningar för dig som är aktiv i näringslivet och för landets folkvalda.

I magasinet Largest Companies 2013 visar vi hur de främsta företagen förh?ller sig till varandra. Du kan själv skapa dig en uppfattning om vilka konkurrenter som st?r starka och vilka som tappar när kartan över Sveriges framtida näringsliv ska ritas upp. För ytterligare fördjupning har vi intervjuat bland andra Henrik Norlin, vd Fritidsresor, Johan Karlström, koncernchef Skanska och Jan Johansson, koncernchef SCA.
Topplistorna i magasinet baseras p? uppgifter som finns p? Largestcompanies.se. Webbtjänsten uppdateras dagligen och inneh?ller ekonomisk information och namn p? beslutsfattare p? de 100 000 största företagen i Norden. Under första kvartalet 2014 lanseras en helt ny och uppdaterad version av tjänsten med ökat fokus p? topplistor, branschtrender och lättillgänglig ekonomisk information.

Trevlig läsning!
Läs e-magasinet här
Har du fr?gor, kontakta Krister Wellros
Tel. 08-566 229 30, mobil 0707-644 544
[email protected]

Nordic Netproducts AB har levererat högkvalitativ marknadsinformation sedan 1967. I dag är Nordic Netproducts AB etablerad som en p?litlig leverantör ?t företag som behöver den bästa och mest aktuella nordiska marknadsinformationen.0200Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Fakta Neurof   #Max Ney   #Neurologiskt Handikappades Riksf