SE

Hyresökningar drabbar främst ensamst?ende mammor

Nya siffror fr?n SCB visar att hyrorna i Uppsala län ökar drastiskt mer än konsumentprisindex (KPI) som mäter övriga kostnadsökningar i samhället. Sedan 2005 har KPI ökat med cirka tolv procent, hyreskostnaderna med cirka 18 procent. Sedan 2011 har KPI ökat marginellt, men hyreskostnaderna med fem procent.
– Fastighetsbranschen är välm?ende och hyresutvecklingen är stabil, pratet om att hyrorna m?ste upp ännu mer för att det ska bli lönsamt att bygga hyresrätter klingar falskt. Hyrorna har haft en kraftig utveckling som gör att boendekostnaderna blir onödigt höga för stora grupper, säger Jens Lundberg, bostadspolitisk utredare p? Hyresgästföreningen.
Samtidigt visar annan statistik fr?n SCB att ensamst?ende i större utsträckning än andra bor i hyresrätt. Av de som är ensamst?ende med barn bor 43 procent i hyresrätt, att jämföra med 24 procent bland alla familjetyper. Det finns ocks? stora skillnader mellan könen. Av ensamst?ende mammor bor 49 procent i hyresrätt, att jämföra med bara 26 procent av papporna.
De som drabbas av den kraftiga utvecklingen av hyrorna är allts? ofta ensamst?ende mammor.
– Hyresrätten är ett boende för alla och det är viktigt att det finns olika typer av hyresrätter i olika prisklasser. Som hyresutvecklingen ser ut i Uppsala försvinner fler och fler av de billigare hyresrätterna. Det borde oroa alla att ensamst?ende mammor är en av de grupper som drabbas h?rdast, säger Jens Lundberg.
För att möta den kraftiga utvecklingen av hyrorna menar Hyresgästföreningen att en ny skattepolitik för hyresrätten, som beskattas h?rdare än ägt boende, m?ste till. Dessutom behövs flera politiska initiativ för att minska de höga hyrorna i nybyggda hyresrätter.
– I Uppsala kan man till exempel titta p? markpriserna och försöka attrahera bolag som vill bygga billigare än de nu dominerande bolagen, säger Jens Lundberg

Alla siffror finns sammanställda p? hurvibor.se ? en faktabank fr?n Hyresgästföreningen
Där finns även diagram i tryckfärdigt format att ladda ner.

Vem bor var? http://hurvibor.se/lanssidor/uppsala-lan/hur-vi-lever/vem-bor-var/
Boendekostnader http://hurvibor.se/pengar/boendekostnader/
Hyror i Uppsala län http://hurvibor.se/lanssidor/uppsala-lan/bostader/hyror/

Kontakt
Jens Lundberg, bostadspolitisk utredare, 018 18 93 28.
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hush?ll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. V?rt m?l är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsomr?den. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bain Company   #Google Resultatet   #Image Barometer   #Stockholm Telefon