SE

Hyreshöjning g?r till ökat underh?ll i Boden

Regeringens särskilda utredare, Leif Lewin, överlämnade i dag utredningen av effekterna av kommunaliseringen av skolan till utbildningsminister Jan Björklund.Han konstaterar bland annat att kommunal skola fungerar utmärkt i Finland.
– För Sverige är det mer relevant att titta p? hur man lyckats i Finland än att förstatliga hela skolan, säger Ulrika Carlsson, utbildningspolitisk talesperson för Centerpartiet.
Regeringens särskilda utredare pekar p? en rad faktorer som han menar bidragit till att kommunaliseringen av svensk skola inte fallit ut lika väl som i Finland.Centerpartiet st?r fast vid att ansvaret för skolan fortsatt bör ligga p? kommunerna och att det finns en stor potential till förbättringar.
– Makten över skolan m?ste ligga närmare de som berörs. Decentralisering är viktigt. Nu talas det om förstatligande av skolan, allts? en centralisering p? ren chans. Man vet inte att det förbättrar n?gonting alls, däremot skulle det kräva stora resurser, säger Ulrika Carlsson.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, menar att förstatligandet av skolan som lösning är en myt. Det är en ?sikt som Centerpartiet delar.
– Det är att sätta sitt hopp till en enskild enkel lösning. Att alla problem ska försvinna bara för att man byter huvudman. Det finns i dagsläget ingenting som ger stöd ?t en s?dan tanke, säger Mari-Louise Wernersson, ordförande för Centerpartiets kommunala sektion.
– En s?dan reform skulle kosta flera miljarder kronor och tiotusentals timmar för lärare och annan personal i skolan, utan att det finns n?got belägg för att det skulle ge bättre elevresultat, säger Wernersson.

Det är inte mellan olika kommuner eller olika skolor som de största skillnaderna finns, det är mellan olika klassrum. Ett förstatligande av skolan skulle förmodligen inte leda till n?gra förändringar.
– Det som behövs är att kommuner och frist?ende huvudmän styr resurserna där behoven är störst, investerar i sina lärare genom kompetensutveckling och ger de svagaste eleverna extra stöd, säger Ulrika Carlsson.
– I dagsläget kan det skilja väldigt mycket fr?n klass till klass p? en och samma skola, helt enkelt för att lärarna har olika kompetens. Alla lärare m?ste ha en hög kompetens, där ska vi satsa mer, säger Ulrika Carlsson.
– Ny skollag och läroplan ger rektorer och lärare de redskap som krävs för att förbättra undervisningen, säger Ulrika Carlsson.

– Under senaste ?ren har skolan genomg?tt m?nga stora förändringar. Därför m?ste rektorer och lärare f? arbeta utifr?n de nya styrdokumenten. Skolan m?ste f? arbetsro, säger Mari-Louise Wernersson.

Presskontakt:
Robert Östholm, pressekreterare, 072-211 94 35
Centerpartiet är det l?ngsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett h?llbart Sverige där människor f?r bestämma mer själva.813200Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Feministiskt Initiativ   #Ingrid Burman   #Lena Ridemar   #LSS