SE

Hyreshöjning avgörs i Hyresmarknadskommittén

Hyresgästföreningen och Pajalabostäder har inte kunnat komma överens om hur stor hyreshöjning bolaget ska f? ta ut av sina hyresgäster. Pajalabostäder har krävt att f? höja hyrorna med 5,27 procent fr?n och med första januari i ?r vilket är det näst högsta hyreskravet i Norrbotten i ?r.
? Det är givetvis tr?kigt att vi inte kan komma överens, men samtidigt kan vi inte acceptera en hyreshöjning av den här storleken bara för att komma till ett avslut, säger Linda Sundström, förhandlare p? Hyresgästföreningen.
Det är tredje ?ret i rad som Pajalabostäder väljer att stranda hyresförhandlingarna och l?ta dem avgöras av Hyresmarknadskommittén.
2012 krävde Pajalabostäder att f? höja hyrorna med 5,9 procent vilket var det högsta kravet i Norrbotten. Efter medling i Hyresmarknadskommittén slutade höjningen p? 2,75 procent.
2013 ville bolaget höja hyrorna med 3,9 procent. Efter medling i Hyresmarknadskommittén slutade höjningen p? 2,3 procent.
?rets hyreshöjning hos Pajalabostäder har redan behandlats en g?ng i Hyresmarknadskommittén, men d? valde kommittén att l?ta fr?gan g? tillbaka till Hyresgästföreningen och Pajalabostäder i stället för att komma med ett medlingsbud. Den här g?ngen kommer dock kommittén att rekommendera hur stor hyreshöjningen borde bli.
Undantagna fr?n hyreshöjningen är Pajalabostäders nyproducerade fastigheter.
Hyresmarknadskommittén best?r av representanter fr?n Sabo, Sveriges allmännyttiga bostadsföretags bransch- och intresseorganisation, samt Hyresgästföreningen.
För mer information:
Linda Sundström, förhandlare, Hyresgästföreningen, 070-541 59 13

Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner. Vi företräder de drygt 37 000 medlemmar som är bosatta i regionen.
V?rt grundläggande m?l är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy