SE

Hyresgästföreningens kommentar till regeringsförklaringen: Utmärkt att ett ökat bostadsbyggande är en nationell angelägenhet

2014-10-03 09:54 Hyresgästföreningen -Det är utmärkt att hstatsministern betonar vikten av tillg?ngen p? hyresrätter och att f? fart p? byggandet, och dessutom sätter konkreta m?l. Upprustningen av miljonprogramsomr?dena är en av samhällets stora utmaningar och det är glädjande att statsministern lägger stort fokus vid att detta ska ske miljömässigt och socialt h?llbart, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

Idag avgav statsminister Stefan Löfven sin regeringsförklaring för den kommande mandatperioden och presenterade även den nya regeringen.
Stefan Löfven betonade att bostadsbyggandet är en nationell angelägenhet och presenterade regeringens m?l om att det ska byggas 250 000 nya bostäder fram till ?r 2020. Han fokuserade även p? vikten av att det byggs hyresrätter och att miljonprogramsomr?dena ska rustas upp p? ett socialt och miljömässigt h?llbart sätt.
-Det är utmärkt att Sveriges nya statsminister betonar vikten av tillg?ngen p? hyresrätter och att f? fart p? byggandet, och dessutom sätter konkreta m?l för detta. Upprustningen av miljonprogramsomr?dena är en av samhällets stora utmaningar de kommande ?ren och det är glädjande att statsministern lägger stort fokus vid att detta ska ske p? ett miljömässigt och inte minst socialt h?llbart sätt, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen, i en kommentar.
-Vi hoppas att han inom kort ocks? förtydligar denna ambition genom konkreta förslag p? hur detta ska ske. Här handlar det till exempel om att stärka konsumentskyddet och öka inflytandet för hyresgästerna vid ombyggnation.
-Bostadspolitiken är s? starkt kopplad till fr?gor om jobb, tillväxt, integration och välfärd. Det g?r inte att hantera dessa separat. Sverige m?ste ha en aktiv och tydlig minister som driver p? bostadsfr?gorna och tar ett helhetsgrepp om samhällsutvecklingen. Det är därför positivt att bostadsfr?gorna ses som en del i ett större sammanhang och att en ny regering inser vilken betydelse bostadspolitiken har för att driva ett samhälle fram?t, säger Marie Linder.
-289 000 unga st?r just nu utan ett vettigt boende och bostadsbristen hämmar människors möjligheter att växa och utvecklas. Samtidigt har politiken det senaste decenniet abdikerat fr?n sitt ansvar för bostadspolitiken. Jag hoppas att Stefan Löfvens tydliga markering av vikten av bostadsfr?gorna är ett tecken p? att regeringen är redo att ta tillbaka ansvaret för att skapa en bostadspolitik värd namnet, säger Marie Linder.
-Hyresgästföreningen har presenterat en rad förslag för att kicka ig?ng bostadsbyggandet. Det krävs dessutom en skattereform för att skapa likvärdiga ekonomiska villkor för byggande av hyresrätter, bostadsrätter och egna hem. I väntan p? detta är det b?de nödvändigt och rättvist att staten inför en investeringsstimulans för nybyggnation av hyresrätter, säger Marie Linder.
För mer information, kontakta:
Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-546 26 94
Anna Wennerstrand, pressansvarig Hyresgästföreningen 076-798 08 74
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hush?ll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. V?rt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.
Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som s? vill – vi företräder nio av tio hyreshush?ll. Varje ?r vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att f? r?d och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 13.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.2000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy