SE

Hyresgästföreningen tillbakavisar Mal?bostadens hyreshöjning p? 15 procent

a8

Hyresgästföreningen och Mal?bostaden har inte kunnat komma överens i ?rets hyresförhandlingar. Mal?bostaden vill höja hyrorna med i genomsnitt 15 procent under loppet av tre ?r, n?got som Hyresgästföreningen inte kan g? med p?.

Parterna har nu vänt sig till den centrala Hyresmarknadskommittén för medling.

? Att göra en uppgörelse som sträcker sig tre ?r fram?t är oh?llbart. Det finns ingen chans att man kan veta hur kostnaderna kommer att se ut s? l?ngt fram i tiden. Det skulle bli hyreshöjningar som är grundade p? gissningar. Det kan vi inte acceptera, säger Krister Häggling, förhandlare p? Hyresgästföreningen.
Bolagets krav är dessutom högt i förh?llande till vad andra kommunala bostadsbolag i Västerbotten yrkat i ?r. Hyresgästföreningen ser inte Mal?bostadens argument för höjningen som h?llbara.

? Mal?bostaden har ett visst underh?llsbehov, fastigheterna är gamla, men det är inte unikt i förh?llande till andra kommunala bostadsbolag i länet, säger Krister Häggling.
För mer information:
Krister Häggling, förhandlare, Hyresgästföreningen region Norrland, 070-574 94 57
Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner. Vi företräder de drygt 37 000 medlemmar som är bosatta i regionen.
V?rt grundläggande m?l är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.11600Skicka som e-post
Share this

A to już wiesz?  P?sken är v?rens första stora husvisarhelg Drömk?ken: En prästg?rd för 9 miljoner!

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy