SE

Hyresgästföreningen pratar bostadspolitik med politiker inuti flyttbar lägenhet

2014-03-03 09:03 Hyresgästföreningen region Norrland Hyresgäster som flyttade in bland vägglöss, som blev sjuka av kranvattnet och hyresgäster som hade vattenskador som aldrig lagades. Under 2013 hjälpte Hyresgästföreningen hyresgäster i Norrland att f? tillbaka sammanlagt ?tta miljoner kronor för att de betalade hyra för ett boende som inte höll m?ttet.

Hyresgäster som flyttade in bland vägglöss, som frös, som blev sjuka av kranvattnet och hyresgäster som hade vattenskador som aldrig lagades. Under 2013 hjälpte Hyresgästföreningen hyresgäster i Norrland att f? tillbaka sammanlagt ?tta miljoner kronor för att de betalade hyra för ett boende som inte höll m?ttet.

? Det är inte alltid s? lätt att veta vilka rättigheter man har som hyresgäst och att man kan begära ersättning om man exempelvis betalat för n?got man inte f?tt.Det känns naturligtvis suveränt att vi kan hjälpa medlemmar att f? ekonomisk ersättning, säger Niclas Sundell, chefsjurist p? Hyresgästföreningen.
Niclas Sundell tror att m?nga hyresgäster drar sig för att kontakta sin hyresvärd själva med krav kring sitt boende. Även om kraven är rättmätiga.

? V?r uppfattning är att det finns ett stort mörkertal. Det kan vara sv?rt att st? ensam gentemot sin hyresvärd. Det är här vi kan hjälpa till. Vi har hög juridisk kompetens inom omr?det och det kommer v?ra medlemmar till nytta, säger Niclas Sundell.
I majoriteten av ärendena som Hyresgästföreningen har varje ?r n?s lösningar genom att förhandla med hyresvärdarna. Mycket sällan g?r fallen vidare till tingsrätt eller hyresnämnd.

Här är n?gra exempel p? tillfällen under 2013 där Hyresgästföreningen kunnat hjälpa sina medlemmar.
En hyresgäst upptäckte att hon i fem ?rs tid betalat dubbelt för golvvärmen i badrummet. Golvvärmen ingick i hyran och var den enda värmekällan i badrummet. Trots det fick hon även betala golvvärmen via elräkningen. Med hjälp av Hyresgästföreningen fick hyresgästen tillbaka 12 000 kronor. (Västernorrland)

En hyresgäst kunde inte använda ett av sina sovrum under ett ?rs tid p? grund av mögelskada orsakad av ett otätt fönster. Hyresgästföreningen hjälpte hyresgästen att f? fönstret utbytt och hyresgästen fick 15 000 kronor tillbaka p? hyran för att ha betalat för ett rum som man inte kunde vistas i. (Jämtland)
En familj flyttade till en lägenhet som dessvärre var bebodd av vägglöss. Med hjälp av Hyresgästföreningen fick familjen hyresreducering och skadest?nd. Familjen ersattes med nära 30 000 kronor och fick en ny lägenhet. (Västerbotten)

En barnfamilj hade s? kallt i lägenheten att de inte kunde vistas i vissa rum. Familjen kontaktade Hyresgästföreningen som drev saken gentemot hyresvärden. Problemet visade sig bero p? en felbyggd yttervägg. Ytterväggen byggdes om och hyresgästen fick 20 000 kronor i ersättning för att lägenheten inte varit i fullgott skick. (Norrbotten)

Under 2013 har Hyresgästföreningen även förhandlat ner hyrorna för 45 hyresgäster hos Akelius i Lule?, Ume? och Östersund när det uppdagades att de betalade för mycket. Hyresgästerna fick dessutom tillbaka nära en halv miljon kronor. Mer än 5 000 hyresgäster I Skellefte? och Östersund fick ersättningar för det odrickbara vattnet. De fick tillbaka sammanlagt drygt sex miljoner kronor.

För mer information:
Niclas Sundell, chefsjurist, Hyresgästföreningen region Norrland, 070-579 24 46

Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner. Vi företräder de drygt 37 000 medlemmar som är bosatta i regionen.
V?rt grundläggande m?l är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.47900Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy