SE

Hur st?r det till med ungdomars vilja till demokratiskt engagemang?

2014-06-12 15:04 Högskolan i Gävle Forskarna Jan Grannäs (Högskolan i Gävle) och Pia Nyman-Kurkiala (?bo akademi) har beviljats 820 000 kronor till en förstudie om ungdomars villkor, möjligheter och kunskaper till ett medskapande demokratiskt medborgarskap.

Forskarna Jan Grannäs (Högskolan i Gävle) och Pia Nyman-Kurkiala (?bo akademi) har beviljats 820 000 kronor till en förstudie om ungdomars villkor, möjligheter och kunskaper till ett medskapande demokratiskt medborgarskap.
Varför har ni valt detta omr?de, Jan Grannäs?
Det är ett viktigt omr?de. Det handlar om demokratins grundval, om uppväxande generationers frberedelse för ett aktivt medborgarskap.
Är signalerna att ungdomars intresse för demokratiskt engagemang minskar?
– Nej intresset h?ller i sig, det finns en vilja men den tar idag andra kanaler. Ofta skapar enfr?gerörelser stort engagemang, till exempel Amnesty, Greenpeace, Djurens rätt.
– Vi hoppas f? ett bättre grepp om kunskaperna till handling.
Den sociala h?llbarheten
Jämförelser kommer att göras mellan regioner i Sverige, Finland och Norge med fokus p? den sociala h?llbarhetens betydelse, särskilt d? jämställdhets-, ?lders- och m?ngfaldsaspekter.
Ungas demokratiska värdegrund
Mlsättningen är att öka kunskaperna om ungas villkor, attityder, förutsättningar och kunskaper för att än mer kvalitetssäkra det barn- och ungdomspolitiska arbetet i regionerna.
Vidare vill de b?da forskarna bidra med fördjupade kunskaper om skolans grundläggande uppdrag att förbereda barn och unga till ett medskapande medborgarskap ställt i relation till resultaten fr?n regionens LUPP-resultat.
Studien baseras p? jämförande analyser av data fr?n de nationella Lupp-undersökningarna (Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken).
Studien finansieras med bidrag fr?n Region Gävleborg, Österbottens förbund och Botnia-Atlantica programmet (EU).
För mer information, v v kontakta:
Jan Grannäs, Universitetslektor i didaktik vid Högskolan i Gävle.
Tel: 026-64 84 97
E-post: [email protected]

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en h?llbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 500 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. V?ra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy