SE

Hur m?nga av oss gör egentligen rätt saker p? arbetet?

2014-04-28 07:01 Springlife Märklig fr?ga kan tyckas? men vi vet att allt för m?nga g?r till arbetet och gör det de TROR att de ska göra ? inte det de VET att de ska göra och framförallt inte VARFÖR de ska göra det.

Märklig fr?ga kan tyckas? men vi vet att allt för m?nga g?r till arbetet och gör det de TROR att de ska göra ? inte det de VET att de ska göra och framförallt inte VARFÖR de ska göra det.
Vilka effekter och vilka konsekvenser f?r detta p? sista raden för organisationen? Hur mycket p?verkar missuppfattningar, otydlighet, bristande ledarskap och bristande uppföljning en organisations potentiella omsättning och vinst? Vilket värde har varje procent mer rätt som medarbetarna gör för att n? organisationens m?l?
Som ledare kanske du nu tänker att njaaa, det stämmer inte
in p? oss. Vi har m?l- och utvecklingssamtal varje ?r där vi g?r igenom m?len
med varje enskild medarbetare och sätter upp individuella m?l för ?ret.
Utmärkt början!
Fast för att du ska lyckas med ditt m?larbete p? längre sikt är det avgörande att medarbetarna
förutom sina egna individuella m?l även känner till och först?r b?de gruppens
m?l (oavsett om gruppen best?r av 3, 18, 57, 206 eller fler individer) och de
övergripande m?len (hela organisationens). Det är först när alla funktioner och
alla medarbetare gör rätt saker (det som är rätt för just er organisation) som
du kan lyckas med dina strategier och ni tillsammans kan uppn? era m?l.
För att säkerställa att samtliga medarbetare vet vad som är
rätt för just er organisation, för att ?sk?dliggöra hur hela m?lkedjan ser ut i
organisationen, tydliggöra vad det innebär konkret för varje enskild
medarbetare och sist men inte minst för att kontinuerligt FÖLJA UPP att det
leder till ett framg?ngsrikt beteende med m?luppfyllelse och önskat resultat
behövs det verktyg.
Springlifes kunder använder ETT verktyg för att säkerställa
allt detta; SOL (Springlife Online). Med SOL skapas och möjliggörs en best?ende
och mätbar beteendeförändring i organisationen. Det unika med verktyget är att
det fungerar som en accelerator för att snabbt och effektivt implementera m?len
ut till varje berörd medarbetare. Genom den effektiva uppföljningen samt, i
verktyget, den direkta kopplingen till nyckeltalen minimerar du risken för att
ni arbetar med fel saker och du ökar chansen att snabbare n? m?len och därmed
n? eller öka organisationens nyckeltal.

Om Springlife
Springlife startade 1998 och var först p? marknaden med ett vetenskapligt bevisat verktyg för analys av prestationsniv? inom organisationer med direkt koppling till individ, effektivitet, m?lkvalitet och hälsa samt ekonomiska nyckeltal. Verktyget har en unik förpackning med fokus p? användarvänlighet och snabbhet. Efter m?nga genomförda internationella projekt finns prestationsanalysen översatt till flertalet spr?k.
Vi vet att SOL (Springlife Online) säkerställer att chefer och medarbetare arbetar med rätt saker, prioriterar rätt arbetsuppgifter och p? ett mätbart sätt följer upp att man är p? rätt väg att uppn? en best?ende beteendeförändring med en direkt koppling till ökad lönsamhet.
Springlifes vision: ?Att skapa framg?ngsrika beteenden och ökat ekonomiskt värde i alla organisationer.?0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy