SE

Hur brukas och missbrukas forskning om alkohol och droger?

2014-08-27 16:00 Nordens Välfärdscenter - Nordisk forskning har haft ett stort inflytande p? den internationella alkohol- och drogforskningen. Det är ett privilegium att f? ta del av de Nordiska alkohol- och drogforskardagarna, sade en av huvudtalarna, professor Alison Ritter fr?n National Drug and Alcohol Research Centre i Australien d? forskardagarna inleddes i dag i Stockholm.

– Nordisk forskning har haft ett stort inflytande p? den internationella alkohol- och drogforskningen. Det är ett privilegium att f? ta del av de Nordiska alkohol- och drogforskardagarna, sade en av huvudtalarna, professor Alison Ritter fr?n National Drug and Alcohol Research Centre i Australien d? forskardagarna inleddes i dag i Stockholm.
Under den inledande sessionen diskuterades bland annat hur forskningsbaserade argument används i beslutningsfattningen, hur de p?verkar uppställning av problematiker och var forskning st?r i förh?llande till andra faktorer som p?verkar beslutsfattningen.
Alison Ritter berättade om begreppet ?knowledge broker?, vilket kan definieras som all aktivitet som kopplar samman beslutsfattare med forskare och möjliggör interaktion mellan dessa.
– Det är viktigt att komma ih?g att det finns m?nga andra röster inom alkohol- och drogpolitiken förutom den evidensbaserade kunskapen. Bland annat intressentgrupper, erfarenheter fr?n alkohol- och droganvändare och allmänhetens opinion, konstaterade Ritter.
– Enligt en australiensisk undersökning om hur beslutsfattare f?r tillg?ng till forskning uppgav samtliga att de brukar konsultera en expert, 57 procent uppgav att de använder nätet (Google) och bara 35 procent att de läser akademisk litteratur, säger Ritter.
Under den inledande sessionen föreläste ocks? Bergljot Baklien fr?n norska Statens institut for rusmiddelforskning om forskningens roll i beslutsfattandet kring alkoholfr?gor p? lokal niv? i Norge.
– Beslutsfattare tenderar att välja s?dan forskning som kan stöda de val de redan har bestämt sig för, sammanfattade Baklien.
Forskardagarna arrangeras av Nordens Välfärdscenter som är en institution under Nordiska ministerr?det. Cirka 70 huvudsakligen nordiska forskare är samlade i dagarna tre för att diskutera trender och utveckling vad gäller konsumtion, v?rd och förebyggande arbete p? alkohol- och drogomr?det.
De övriga huvudtalarna vid rusmedelsforskardagarna är doktor Staffan Furusten (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor, Score) och professor Jeff Collin (Global Public Health Unit, School of Social & Political Science, University of Edinburgh).

Ytterligare information: kommunikationsr?dgivare Jessica Gustafsson, tfn +358 40 060 5752, [email protected]
www.nordicwelfare.org/nadra2014
Konferensen Twitterkonto: @NADRAofficial, #nadra2014

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerr?det.
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy