SE

Hudiksvallsforskning presenteras som förebild p? regeringsniv?

2014-05-14 08:22 Fiber Optic Valley Den 14 maj föreläser Marita Svensson för Landsbygdsdepartementet p? Rosenbad om innovationsmiljön Fiber Optic Valleys forskningsresultat kring genusmedvetet ledarskap. Ett förändringsarbete som lyfts fram som en nationell förebild för jämställdhetsarbete i näringslivet och som bland annat skogsbranschen tar intryck av när de tar krafttag för att förändra branschen.

Den 14 maj föreläser Marita Svensson för Landsbygdsdepartementet p? Rosenbad om innovationsmiljön Fiber Optic Valleys forskningsresultat kring genusmedvetet ledarskap. Ett förändringsarbete som lyfts fram som en nationell förebild för jämställdhetsarbete i näringslivet och som bland annat skogsbranschen tar intryck av när de tar krafttag för att förändra branschen.
– Jag hade förm?nen att redan i oktober 2013 bli inbjuden av landsbygdsminister Eskil Erlandsson som en av talarna vid ett högniv?möte om skogssektorns jämställdhetsstrategi, berättar Marita Svensson, Fiber Optic Valley, som den 14 maj ?ter är inbjuden att tala vid ett frukostmöte p? Rosenbad.
Landsbygdsdepartementet och skogsbranschen arbetar aktivt med jämställdhet för att branschen ska vara konkurrenskraftig. Skogsbranschen är en mansdominerad bransch som har identifierat en rad hinder för tillväxt ? och tagit beslut om ?tgärder för att n? konkreta resultat. Bland annat involveras företrädare inom branschen för att p? högniv?möten diskutera samverkan och hur man ska n? m?len i skogsbrukssektorns jämställdhetsstrategi.

Inom Fiber Optic Valleys medlemsorganisationer har forskare och ledarskapskonsulter undersökt hur genusmedvetenhet utmanar företagskulturen, bidrar till innovationer och effektiviserar produktionen. Arbetet finns även beskrivet i boken ?Genusmedvetet ledarskap ? resan fr?n ickefr?ga till tillväxtfr?ga? p? Liber förlag.
För mer information kontakta: Marita Svensson, affärsomr?desansvarig för Innovativt ledarskap, 070-816 17 21, Ann-Sofie Däldehög, kommunikationsansvarig, 073-024 8989.

Om Fiber Optic Valley Fiber Optic Valley är Sveriges ledande innovationsmiljö inom bredband, sensorteknologi och innovativt ledarskap. Vi är ett av Sveriges 14 Vinnväxtkluster som utsetts av innovationsmyndigheten VINNOVA. Vi initierar nya samarbeten mellan näringsliv, akademi och offentligheten. Vi sammanför människor med varandra, behov med lösningar, idéer med problem och pengar med innovationer. Verksamheten drivs med utg?ngspunkt i Hudiksvall/Gävle/Sundsvall med huvudkontor i Hudiksvall. V?ra finansiärer är VINNOVA, Tillväxtverket och Region Gävleborg.

Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy