SE

Högsta betyg för en tredjedel av Chalmers utbildningar

Alla Chalmers utbildningar är nu granskade av Universitetskanslersämbetet. Slutresultatet blev att 19 av Chalmers 54 utvärderade examina fick omdömet mycket hög kvalitet. 33 examina fick omdömet hög kvalitet, medan 2 fick omdömet bristande kvalitet.

Idag publicerar Universitetskanslersämbetet (UKÄ) sin utvärdering av svenska högskoleutbildningar inom sjöfartsteknik. För Chalmers del innebär det att alla utbildningar nu är utvärderade i denna omg?ng. 35 procent av dem har f?tt omdömet mycket hög kvalitet, 61 procent omdömet hög kvalitet och knappt 4 procent omdömet bristande kvalitet.
Omdömena för sjöfartsutbildningarna blev följande:
Sjökaptensexamen: Hög kvalitet

Sjöingenjörsexamen: Hög kvalitet

Sjöfart och logistik (kandidatexamen): Hög kvalitet

Sjöfartsteknik (masterexamen): Mycket hög kvalitet

Universitetskanslersämbetet granskar all högskoleutbildning utifr?n hur studenterna, och därmed utbildningen, n?r de examensm?l som är formulerade i högskoleförordningen. Utvärderingarna genomförs alltid av en grupp kolleger, en s? kallad peer review, med representanter fr?n akademin, yrkeslivet och studenter.
Varje examen f?r sedan ett av tre omdömen; mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet. De utbildningar som f?r omdömet bristande kvalitet f?r ett ?r p? sig att ?tgärda bristerna. P? Chalmers p?g?r nu det arbetet, när det gäller de tv? examina som i höstas bedömdes ha bristande kvalitet inom ett delm?l.
De lärosäten som f?r omdömet mycket hög kvalitet f?r en extra “kvalitetspeng” av regeringen. Efter de första utvärderingarna har Chalmers därför f?tt 39,6 miljoner kronor för 2014. Pengarna används nu för att förbättra kvaliteten i utbildningen, till exempel genom att modernisera labb och införa nätbaserat stöd för ökad först?else eller omtentamen.

För mer information, kontakta
Maria Knutson Wedel, vicerektor för grundutbildningen p? Chalmers, 031-772 15 33, [email protected]

Se alla färdiga resultat för alla svenska högskolor

Se relaterat pressmeddelande nedan för att läsa om Chalmers resultat i UKÄ:s tidigare granskning av svenska teknik- och ingenjörsutbildningar, där majoriteten av Chalmers utbildningar ing?r.

Chalmers i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en h?llbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har ?tta styrkeomr?den av internationell dignitet ? Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.
Graphene Flagship, ett av EU-kommissionens första forskningsinitiativ inom Future Emerging Technologies, koordineras av Chalmers, Chalmers har 11.000 fulltidsstudenter och 3000 anställda.3000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Ipsos Loyalty   #Ipsos Media   #Ipsos Observer Datainsamling   #Ipsos Public Affairs