SE

Högskolan i Gävle populärare än n?gonsin

2014-10-20 12:26 Högskolan i Gävle ?terigen registreras ett sökrekord till Högskolan i Gävle. Totalt ökade antalet sökande i första hand med 2,2 procent vilket är högre en den nationella ökningen. Därmed är Högskolan i Gävle är en av landets populäraste högskolor. Högskolans ekonomprogram ?terfinns dessutom p? 14 plats p? listan över de utbildningar i landet som har flest förstahandssökande.

?terigen ett nytt sökrekord till Högskolan i Gävle som är en av landets populäraste högskolor.

Ansökningsperioden till v?rterminen 2015 avslutades den 15 oktober. ?terigen registreras ett sökrekord till Högskolan i Gävle. Totalt ökade antalet sökande i första hand med 2,2 procent vilket är högre än den nationella ökningen.
Därmed är Högskolan i Gävle är en av landets populäraste högskolor. Högskolans ekonomprogram ?terfinns dessutom p? 14 plats p? listan över de utbildningar i landet som har flest förstahandssökande.
Även p? nationell niv? kan ett sökrekord konstateras. Totalt sökte 222 293 personer till v?rens program och kurser vilket är fler än n?gonsin tidigare. Jämfört med förra ?rets v?rtermin registreras en ökning av antalet sökande med 1,6 procent.

För mer information vv kontakta:
Erika Rosen, verksamhetsstratet vid Högskolan i Gävle
Telefon: 026 – 64 82 30, 070-191 38 45
E-post: [email protected]

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en h?llbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 500 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. V?ra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.0100Skicka som e-post
Share this

A to już wiesz?  Reselandet Tyskland hävdar topplacering bland européernas främsta affärsresedestinationer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy