SE

Högskolan i Gävle f?r högsta betyg av Naturv?rdsverket

Högskolan i Gävle f?r högsta betyg av Naturv?rdsverket för sitt arbete för h?llbar utveckling.

4 lärosäten n?r max
I Naturv?rdsverkets ?rliga mätning av 190 myndigheters miljöarbete f?r 23 myndigheter maxpoäng. Bland de övriga högskolorna och universiteten är det endast Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Högskolan i Bor?s som n?r samma höga resultat som Högskolan i Gävle.
Miljöcertifierad
Högskolan i Gävle är en av de 27 miljöcertifierade myndigheter som har ing?tt i mätningen. Miljöcertifiering innebär att en verksamhet arbetar enligt en internationell miljöledningsstandard för att ständigt utveckla och förbättra sitt miljöarbete.
– Hos oss finns en l?ng tradition av aktivt miljöarbete för en h?llbar utveckling i samhället. Och detta är ett mycket positivt besked säger Annika Johansson, systemansvarig för miljöledningssystemet vid Högskolan i Gävle
Naturv?rdsverket har även i ?r valt att särskilt granska kvaliteten p? myndigheternas redovisning avseende myndigheternas miljöpolicy, miljöm?l och m?luppfyllelse.

Naturv?rdsverkets pressmeddelande
Rapporten

För ytterligare information, v v kontakta:
Annika Johansson, systemansvarig för miljöledningssystemet
Tel: 026-64 84 45
E-post: [email protected]

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en h?llbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 500 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. V?ra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #VGR