SE

Hög tid att söka tillst?nd för virke vid allmänna vägar

2014-10-15 07:00 Skogforsk Varje ?r placeras hundratusentals vältor med virke och skogsbränsle längs allmänna vägar. Nu är det hög tid att söka nya tillst?nd. Med en ny kartfunktion i Trafikverkets e-tjänst hoppas man p? att skogsbrukets administration ska minska och att avläggen ska bli trafiksäkrare.

Varje ?r placeras hundratusentals vältor med virke och skogsbränsle längs allmänna vägar. Nu är det hög tid att söka nya tillst?nd. Med en ny kartfunktion i Trafikverkets e-tjänst hoppas man p? att skogsbrukets administration ska minska och att avläggen ska bli trafiksäkrare.
Felplacerat virke kan utgöra en dödsfälla för trafikanterna och skogsbruket har ett stort ansvar för att undvika risker. Därför krävs det tillst?nd enligt väglagen för att f? lägga virke längs allmänna vägar.
Den nya kartfunktionen är utvecklad för att underlätta tillst?ndsprocessen och är ett resultat av ett samarbete mellan Trafikverkets och den s? kallade Avläggsgruppen där Tomas Johannesson är Skogforsks representant.
? Tillst?nden m?ste finnas och instruktionen m?ste följas. Införandet av den nya kartjänsten underlättar hela hanteringen. Vi har ocks? framställt ett enkelt presentationsmaterial för hur ansökningarna g?r till och vad som gäller i instruktionen, säger Tomas Johannesson.
Med den nya funktionen kan skogsbrukare markera var man vill ha avläggsplatsen. Det förenklar för anmälningsförfarandet och man hoppas antalet oanmälda avläggsplatser d? minskar. Dessutom ska e-tjänsten ge kortare handläggningstid och minskad administration för Trafikverket.
? Antalet ansökningar fortsätter glädjande nog att öka. Men trots det s? förekommer det fortfarande ett stort antal oanmälda virkesupplag. Med den nya kartfunktionen hoppas vi p? en förbättring, säger Mats Sandgren, enhetschef p? Trafikverket.
Fakta om avlägg
Avläggsgruppen p? Skogforsk best?r av representanter fr?n skogsbruket och Trafikverket. Gruppen jobbar för effektivare administration och bättre utformning av avlägg längs allmänna vägar.
Avläggsinstruktionen kan beställas i tryckt form fr?n Skogforsk. http://www.skogforsk.se/sv/butiken/Handledningar/Virkesupplag-vid-allmana-och-enskilda-vagar/
Informationsmaterialet som beskriver de olika stegen och förklara var och när tillst?nd behövs för virkesupplag kan laddas ned fr?n: http://www.skogforsk.se/sv/kunskap/db/2014/Ge-en-kurs-i-ratt-placering-av-virke-och-skogsbransle/
Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen. Vi tillför svenskt skogsbruk kunskaper, tjänster och produkter för ett lönsamt, h?llbart bruk av skogen.51300Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy