SE

HBTQ-fr?gan rör alla ? även folkbildningen

Studiefrämjandets rapport Ung HBTQ/HBG spelar roll
Studiefrämjandet i Helsingborg har gjort en förstudie och skrivit en rapport kring unga HBTQ-personer i Helsingborg. Förstudien har presenterats för Helsingborgs styrande politiker och har f?tt en del uppmärksamhet.

Tatiana Nilsson, verksamhetschef p? Studiefrämjandet Västra Sk?ne, berättar i en intervju om arbetet kring rapporten. Helena Örnliden, utvecklingsledare p? Studiefrämjandet riksförbundet berättar varför studieföbundet satsar p? denna typ av projekt.

P? vilket sätt är Studiefrämjandet inblandade i arbetet med HBTQ-rapporten? Vem kom med initiativet?
? Studiefrämjandet västra Sk?ne har genomfört studien Ung HBTQ/HBG helt och h?llet. Fr?n första tanke till avslutande rapport och presentation för Helsingborgs styrande politiker med fler. Initiativet kom fr?n Linnéa Renholm Persson (tidigare anställd i Västra Sk?ne och d? ansvarig för ett musikprojekt med jämställdhetsfokus) och mig, Tatiana Nilsson. Linnéa har varit anställd hos oss sedan mars 2014 för att driva Ung HBTQ/HBG. Förstudien blev möjlig tack vare ekonomiskt stöd fr?n Kulturnämnden i Helsingborg och till en del fr?n Riksförbundet.

Hur kommer det sig att Studiefrämjandet i Helsingborg valt att jobba med denna rapport?
? Efter interna diskussioner kring HBTQ och unga HBTQ-personers situation i Helsingborg ins?g vi att detta är en m?lgrupp som hittills varit s? gott som osynlig i staden. Inte heller har Helsingborgs stad haft ett aktivt arbete kring HBTQ-fr?gor. Vi ville göra en insats i Helsingborg för denna m?lgrupp, utifr?n v?r roll som studieförbund.
Däremot visste varken vi eller n?gon annan särskilt mycket om hur stadens unga HBTQ-personer hade det ? vad de kände, tyckte och behövde ? s? vi ins?g att en förstudie behövdes. Med en förstudie i ryggen skulle vi ha ett bra underlag till kommande projekt och satsningar.

Har arbetet med förstudien lett till konkret förändring för HBTQ-personer i Helsingborg?
? Ja, förstudien Ung HBTQ/HBG har gjort avtryck lokalt p? m?nga sätt. Ryktet om den har även spridit sig i övriga landet. Rapporten har lästs av m?nga i Helsingborg och även anställda i Göteborgs stad. Lokal media (tidningar och SVT regionalt) uppmärksammade förstudien d? den inleddes ocks?.
Nu har förstudiens resultat blivit offentliggjorda. Ung HBTQ/HBG har gett unga HBTQ-personer en chans att träffas och göra sina röster hörda, och vi kan stolt konstatera att den har medverkat till att Helsingborgs stad nu tagit ställning ang?ende HBTQ. Mediebruset blev stort och trycket p? politikerna i Helsingborg har därmed ökat.
En Prideparad med omkring 1000 medverkande genomfördes den 29 augusti och blev en jättesuccé! M?nga organisationer och ledande politiker deltog i paraden.
Man har bjudit in Studiefrämjandet (tillsammans med RFSL Helsingborg) till möten där det kommande strategiska arbetet kring HBTQ i staden ska planeras. Förstudien var helt rätt i tiden i Helsingborg, och vi är glada att vi har gjort skillnad med förstudien.
Har ni ambitionen att fortsätta arbete med HBTQ-fokus?
? Ja! Förstudien Ung HBTQ/HBG var bara början! Just nu arbetar vi p? en större projektansökan utifr?n förstudiens resultat. Vi hoppas att kunna starta ett större projekt med m?lgrupp unga HBTQ-personer n?gon g?ng under 2015.
Vi söker medel för att finansiera tv? projektledartjänster under tre ?r. Eftersom HBTQ-perspektivet ännu inte finns naturligt i staden bör vi försöka göra insatser för denna m?lgrupp.
Under hösten kommer vi fortsätta arrangera träffar och skapa mötesplatser för HBTQ-personer i Helsingborg. Detta med hjälp av medel beviljade fr?n v?rt riksförbund. Vi har ocks? ambitionen att n? ut till bland annat skolor och fortsatt vara med i dialogen kring HBTQ i Helsingborgs stad.

Hittills har förstudien presenterades för:
Kommunstyrelsen i Helsingborg
Verksamhetscheferna och Kulturnämnden i Helsingborg
Lärare och elever, Eventkoordinatorutbildningen, YH i Landskrona
Privatpersoner och anställda, Stadsbiblioteket i Helsingborg
Samtliga studieförbund vid ett samr?dsmöte, v?rt kontor i Helsingborg (kommande)

Helena Örnliden, utvecklingsledare p? Studiefrämjandet riksförbundet, berättar varför Studiefrämjandets riksförbund satsar utvecklingsmedel p? denna typ av projekt:
? Inför 2014 valde vi att rikta de centrala utvecklingsmedlen till verksamhet med de som f?tt mindre möjligheter än andra att delta i folkbildningen. Anledningen till det var att vi i flera sammanhang, inte minst i de intervjuer vi gör i uppföljningsarbetet med avdelningarna, ser att man tycker att det är sv?rt att n? vissa grupper som inte själva kommer till oss. Uppsökande verksamhet är krävande, samtidigt som det ju är för dessa m?lgrupper vi verkligen ska finnas till. Att vi ville stötta Västra Sk?nes arbete med HBTQ-fr?gorna handlar om kärnan med folkbildningen ? att möjliggöra mötesplatser för människor som verkligen behöver dem.
Om HBTQ
HBTQ st?r för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. Inspirationen kom fr?n de engelska uttrycken LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender/Transsexual) och GLBT.
Press & media aprop? Studiefrämjandet Helsingborgs rapport:
Helsingborgs dagblad 20 augusti 201: Hbtq-fr?gan rör alla i samhället
SVT regionala nyheter, Sydnytt 29 augusti 2014: Pridefestival i Helsingborg
SVT regionala nyheter, Sydnytt 30 augusti 2014: Stor uppslutning i prideparad
Mer info om projektet och rapporten
Vill du veta mer om projektet och rapporten? Kontakta Tatiana Nilsson, Verksamhetschef
Studiefrämjandet Västra Sk?ne, tel 042-14 90 72, mobil 0705-52 30 80, [email protected]

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Varje ?r samlas 230 000 deltagare i v?ra studiecirklar och kurser.
Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet över hela landet. Studiefrämjandet är en ideell förening grundad p? v?ra 19 medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande.
Utifr?n ett demokratiskt synsätt hävdar vi allas lika värde och rätt till kunskap, kultur och bildning. Därför ska Studiefrämjandet prioritera dem som f?tt mindre möjlighet än andra att delta i folkbildningen. I all v?r verksamhet ska vi främja m?ngfald och motarbeta främlingskap och rasism.
Studiefrämjandet har en särskild inriktning mot ökad kunskap om natur, djur, miljö och kultur. V?rt största verksamhetsomr?de, som framförallt samlar m?nga unga deltagare, är kultur – främst musik. 22700Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Pernilla Birgersson   #SMS