SE

HaV vill lyfta fram viktiga naturvärden i sjön ?snen och Mörrums?n

Naturv?rdsverket och Länsstyrelsen i Kronobergs län arbetar för att skapa en nationalpark vid sjön ?snen i Sm?land.
– I omr?det finns flera värdefulla vattenmiljöer, b?de i och söder om ?snen i Mörrums?ns avrinningsomr?de. Därför g?r vi nu in och stödjer ett projekt för att lyfta fram och öka kunskapen om dessa naturvärden, säger Erik Törnblom, p? Havs- och vattenmyndigheten, HaV.
Det aktuella nationalparksomr?det ligger i Alvesta och Tingsryds kommuner och p? gränsen till Växjö kommun. I första hand omfattas naturreservaten Agnäs, Bjurkärr och Västra ?snens övärld som alla länkas samman av sjön ?snen.
I ?snen finns ett rikt växt- och djurliv och antalet arter av fiskar och vattensnäckor är betydligt större än i andra sjöar i Kronobergs län.
– Mörrums?n och dess avrinningsomr?de hör till de mest värdefulla vattenmiljöerna i södra Sverige, inte minst för sina lax- och öringstammar. HaV stöder sedan länge olika projekt för att skapa fria vandringsvägar i ?n, säger Erik Törnblom, utredare p? enheten för biologisk m?ngfald p? HaV.
– Men, här finns ocks? värdefull vattenvegetation, sällsynta musslor, bottenlevande djur, växt- och djurplankton, och flera sällsynta fiskarter. Nu vill vi f? en bättre helhetsbild av vattenmiljön och skapa ökad kunskap om naturvärdena.
Genom att bilda en nationalpark f?r ett omr?de det starkaste skydd ett naturomr?de kan f?. Nationalparker ska vara representativa för landskapet men ocks? miljöer som kan ge starka naturupplevelser. Huvudansvaret för Sveriges nationalparker ligger hos Naturv?rdsverket men HaV ing?r i arbetsgruppen för bildandet av ?sen.
HaV ger nu 175 000 kronor i bidrag till ett projekt som drivs av länsstyrelsen i Kronobergs län. Pengarna ska resultera i en rapport över vilka vattenvärden som finns i och söder om sjön ?snen i Mörrums?ns avrinningsomr?de i Kronobergs län. Den ska omfatta biologiska och vattenkemiska undersökningar men ocks? beskrivningar av fisket och vattenhush?llningsbestämmelser.
– Satsningen kan ses som ett pilotprojekt, det är första g?ngen som HaV tar en aktiv roll i arbetet med att bilda en nationalpark, säger Erik Törnblom.
– Men, vi tror att behovet av att kartlägga och lyfta fram v?ra vattenmiljöers värde kommer att öka, inte bara när det gäller nationalparker utan även andra skyddade och skyddsvärda omr?den. I detta pilotprojekt ska vi även skaffa underlag för att hitta generella modeller för att stödja detta arbete p? bästa sätt
I Naturv?rdsverkets nationalparksplan fr?n 2008 ing?r 13 nya omr?den och utvidgning av sju omr?den. Det finns idag 29 nationalparker i Sverige, med en areal p? cirka 7 400 kvadratkilometer. Kosterhavet är Sveriges enda marina nationalpark. Invigningen av ?snens nationalpark är planerad till 2016.
Här kan du läsa mer om planerna för sjön ?snen
Här kan du läsa mer om Sveriges nationalparker
För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten Kontaktpersoner Erik Törnblom, utredare, enheten för biologisk m?ngfald, Tel: 010-698 60 92, Mobil: 076-538 60 92, E-post: [email protected]
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna v?ra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.
Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.
Bilden f?r användas för redaktionell ?terpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett ?r fr?n pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte till?ten. I anslutning till publicering skall namn p? upphovsman och källa anges. 4000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Erik Peurell