SE

HaV-satsning p? 38 miljoner för att utveckla ett mer selektivt fiske

Nästa ?r införs landningsskyldighet för vissa fiskarter i Östersjön och i Västerhavet
– Syftet är att n? ett l?ngsiktigt h?llbart fiske och reglerna är en viktig del i den nya gemensamma fiskeripolitiken inom EU. Som ett led i detta arbete kommer vi under fyra ?r att fördela totalt 38 miljoner till projekt som utvecklar redskap och metoder för ett selektivt fiske, säger Andreas Sundelöf p? Havs- och vattenmyndigheten, HaV.
Fiskare slänger ibland f?ngster överbord, antingen levande eller död fisk. Skälet kan exempelvis vara att göra sig av med arter där kvoterna är slut, eller om fiskarna är för sm?.
I EU:s nya fiskeripolitik blir fiskare skyldiga att ta i land all fisk man tar upp med vissa undantag. Landningsskyldigheten innebär att alla f?ngster ska registreras samt i de flesta fall tas i land och räknas av fr?n kvoterna. Fiskar som är för sm? f?r inte säljas som människoföda. De nya reglerna ska driva p? utvecklingen mot ett mer selektivt fiske och leda till p?litligare f?ngstuppgifter. Reglerna kommer att införas stegvis mellan 2015 och 2019 för stora delar av det kommersiella fisket i EU:s vatten.
De 38 miljonerna i HaV-satsningen ska g? till projekt som leder till färre bif?ngster, att mindre mängd oönskad fisk f?ngas och att överlevnaden av ?terutsatt fisk ökar.
– Vi hoppas nu f? in m?nga bra idéer fr?n näringen med särskilt fokus p? de fisken där det i dag finns stora problem med utkast, säger Andreas Sundelöf, utredare p? enheten för forskning och miljöm?l p? HaV.
– För 2015 är det viktigast att utveckla fisket i Östersjön eftersom de fiskena är först ut med att omfattas av de nya reglerna. Men för HaV är även utveckling av räk- och kräftfisket i Västerhavet prioriterade omr?den.
Sedan 2009 finns redan krav p? att landa all f?ngst av arter med f?ngstbegränsningar där fisken h?ller lagstadgat minimim?tt eller där minimim?tt saknas, exempelvis räka. Fr?n och med 1 januari 2015 gäller allts? landningsskyldighet för flera arter i Östersjön, exempelvis sill, torsk och lax .
Under perioden 2016-2019 införs landningsskyldigheten stegvis för exempelvis torsk, vitling, kolja, gr?sej och havskräfta i Västerhavet.
HaV har för 2014 valt att ge ett särskilt uppdrag till Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU att skapa ett sekretariat för selektivt fiske. Sekretariatet f?r ansvar för att administrera delar av satsningen. De kommer bland annat att ta in idéer fr?n näringen, sköta samr?d och dialog mellan olika intressen och sköta upphandling.
– I ?r fördelas tio miljoner kronor, även för för 2015 och 2016 satsas tio miljoner och för 2018 ?tta miljoner kronor. HaV:s prioriteringar är styrande för arbetet och det är myndigheten som tar beslut om vilka projekt som slutligen finansieras, säger Andreas Sundelöf.
Fr?n och med 2015 förväntas den nya Europeiska fiskerifonden som Jordbruksverket förvaltar att vara p? plats. I denna kommer det även att finnas ekonomiskt stöd för att utveckla selektiva redskap, vilket sannolikt innebär att HaV:s satsning p? selektivt fiske fr?n och med nästa ?r samordnas tillsammans med Jordbruksverket.
– Vi uppmuntrar alla intresserade att bidra med idéer som kan leda till ett l?ngsiktigt mer h?llbart fiske. Alla förslag ska skickas till sekretariatet för selektivt fiske p? SLU, Institutionen för akvatiska resurser i Lysekil, säger Andreas Sundelöf.
SLU:s sekretariat för selektivt fiske tar fr?n och med den 8 april emot intresseanmälningar. HaV fattar beslut om vilka projekt som ska genomföras den 26 maj och 16 juni. Välkomna att skicka in idéer kring selektivt fiske till [email protected]
Mer information finns p? www.slu.se/selektivtfiske
För mer information kontakta :
Andreas Sundelöf, utredare, enheten för forskning och miljöm?l, tfn 010-698 6048, mobil 076-538 60 48 , e-post [email protected]
Hans Nilsson, SLU, Institutionen för akvatiska resurser, tfn 010-4784040, e-post [email protected]
Daniel Valentinsson, SLU, Institutionen för akvatiska resurser . tfn 010-4784049, e-post [email protected]
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna v?ra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.
Foto: Lisa Klang.
Bilden f?r användas för redaktionell ?terpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett ?r fr?n pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte till?ten. I anslutning till publicering skall namn p? upphovsman och källa anges. 11000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy