SE

HaV satsar drygt fem miljoner för att minska oönskade bif?ngster i fisket

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger nu drygt fem miljoner kronor till projekt som bland annat ska minska oönskade f?ngster av sm?räka.
– Tanken är att utveckla nya redskap som ska var klara att kunna användas fr?n och med 1 januari 2015 d? landningsskyldigheten utökas som ett led i EU:s nya gemensamma fiskeripolitik för ett h?llbart fiske, säger Andreas Sundelöf.
Pengarna g?r även till projekt som rör fiske av havskräfta, bottentr?lning av fisk och till utveckling av burfiske efter framförallt torsk.

Fr?n och med ?rsskiftet införs landningsskyldighet för vissa fiskarter i Östersjön och i Västerhavet. Det innebär att alla f?ngster ska registreras samt i de flesta fall tas i land och räknas av fr?n kvoterna. Fiskar som är för sm? f?r inte säljas som människoföda. De nya reglerna införs stegvis mellan 2015 och 2019 och är en viktig del i den nya gemensamma fiskeripolitiken inom EU.
HaV kommer under fyra ?r att fördela totalt 38 miljoner kronor till projekt som utvecklar redskap och metoder för ett ökat selektivt fiske. I ?r fördelas tio miljoner kronor, för 2015 och 2016 satsas lika mycket och för 2017 ?tta miljoner kronor.
? Vi har nu valt ut de projekt som vi tycker är intressanta att g? vidare med för 2014. Det finns redan selektiva redskap inom yrkesfisket men de här ger bättre selektivitet vilket ökar lönsamheten inom fisket och ökar chansen för att exempelvis fler sm? räkor överlever, säger Andreas Sundelöf, utredare p? enheten för forskning och miljöm?l p? HaV.
Projektförslagen har utvecklats i samarbete mellan forskare fr?n Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU och yrkesfiskare. I stort handlar det om redskap som sorterar arter och storlekar redan i vattnet för att p? s? vis minimera mängden oönskad f?ngst som tas ombord.
– Arbetet med att sortera ut sm?räka och liten fisk m?ste göras p? olika sätt om vi ska komma tillrätta med utkastproblematiken. Dels handlar det om att justera maskstorlek, dels om att utveckla bättre sorteringsgaller, s? kallade rister, säger Andreas Sundelöf.
Projekten som nu valts ut ska enligt planen vara redo att sättas i g?ng i augusti i ?r och vara vetenskapligt utvärderade före ?rsskiftet. HaV har tidigare beslutat om ytterligare fyra projekt för att utveckla selektiva redskap inom räk- och laxfiske.
– Vi fick in ett knappt tjugotal förslag till projekt och tror mycket p? de projekt som nu valts ut. Vi är lite förv?nade över att bara ha f?tt in ett enda förslag som handlar om att utveckla redskap för fiske efter torsk i Östersjön. Samtidigt vet vi att situationen där är besvärlig med väldigt liten fisk i f?ngsterna och mycket d?lig lönsamhet, säger Andreas Sundelöf.
Sedan 2009 finns redan krav p? att landa all f?ngst av arter med f?ngstbegränsningar där fisken h?ller lagstadgat minimim?tt eller där minimim?tt saknas, exempelvis räka. Fr?n och med 1 januari 2015 gäller landningsskyldighet för flera arter i Östersjön, exempelvis sill, torsk och lax . Under perioden 2016-2019 införs landningsskyldigheten stegvis för exempelvis torsk, vitling, kolja, gr?sej och havskräfta i Västerhavet.
HaV har för 2014 valt att ge ett särskilt uppdrag till Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU att skapa ett sekretariat för selektivt fiske. Sekretariatet ansvarar för delar av satsningen, bland annat upphandling, genomförande och även den vetenskapliga utvärderingen av projekten.
För mer information kontakta:
Andreas Sundelöf, utredare, enheten för forskning och miljöm?l, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 010-698 6048, mobil 076-538 60 48 , e-post [email protected]
Hans Nilsson, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, Institutionen för akvatiska resurser, tfn 010-4784040, e-post [email protected]
Daniel Valentinsson, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, Institutionen för akvatiska resurser, tfn 010-4784049, e-post [email protected]

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna v?ra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV

Foto:Jens Johannesson/Azote.
Bilden f?r användas för redaktionell ?terpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett ?r fr?n pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte till?ten. I anslutning till publicering skall namn p? upphovsman och källa anges. 01900Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Johan Melb   #Ola Stadler