SE

HaV om rödlistningen: Vi tar hänsyn till räkans utveckling i v?r förvaltning

2014-06-17 07:30 Havs- och vattenmyndigheten I g?r meddelade ArtDatabanken att de för 2015 ?rs rödlista preliminärt bedömer nordhavsräkan som ?s?rbar?. - Räkbest?ndet har sjunkit och rödlistningen är en spegling av det som Internationella Havsforskningsr?det, ICES, redan visat. Vi tar redan hänsyn till best?ndsutvecklingen i och med att vi följer ICES r?dgivning, säger Björn Risinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

I g?r meddelade ArtDatabanken att de för 2015 ?rs rödlista preliminärt bedömer nordhavsräkan som ?s?rbar?.
– Räkbest?ndet har sjunkit och rödlistningen är en spegling av det som Internationella Havsforskningsr?det, ICES, redan har visat. ArtDatabankens bedömning ändrar i sig inte utg?ngspunkten för HaV:s förvaltning av räkfisket. Vi tar redan hänsyn till best?ndsutvecklingen i och med att vi följer r?dgivningen fr?n ICES, säger Björn Risinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten, HaV.
Rödlistan är en redovisning av hur det g?r för Sveriges djur, växter och svampar. Rödlistan tar upp vilka arter som riskerar att försvinna fr?n Sverige och varför arterna är hotade. S?rbar är en tidig varning, därefter följer starkt hotad, akut hotad och nationellt utdöd.
Fr?n början av 1990-talet till mitten p? 2000-talet l?g best?ndet av nordhavsräka över den niv? som ger maximalt h?llbar avkastning (MSY)? den niv? som blivit m?lsättningen för EU:s nya gemensamma fiskeripolitik fr?n 2014Under cirka tio ?r har dock niv?n g?tt ner. Jämfört med högsta mätpunkten är minskningen hela 47 procent. Det kan bero p? naturliga förändringar, men fisket kan ocks? vara en bidragande orsak.
Internationella Havsforskningsr?det, ICES, ansvarar för att bedöma fiskbest?nden och ge rekommendationer till EU för storleken p? kvoter, s? kallad r?dgivning. ICES har i flera ?r pekat p? att utkast av sm? räkor är ett problem som m?ste ?tgärdas. Utkastet av räka i svenskt fiske under 2011 och 2012 uppskattas motsvara cirka 22 respektive 31 procent av den totala f?ngsten.

– Vi följer situationen och arbetar för att förvaltningen ska grundas p? ICES r?dgivning för ett h?llbart fiske. Nyligen redovisade vi tillsammans med Kustbevakningen ett regeringsuppdrag med förslag till ny kontrollstrategi för att minska utkastet av liten räka. Strategin inneh?ller bland annat utvecklad övervakning och kontroll till sjöss, ?tgärder inom landningskontrollen och fortsatt dialog med fisknäringen, säger Ingemar Berglund, chef för avdelningen för fiskförvaltning p? HaV.
Regeringen har anvisat totalt 38 miljoner kronor för att utveckla nya selektiva fiskeredskap och metoder som minimerar oönskad f?ngst, pengar som fördelas via HaV. Ett av de fisken som prioriteras är räkfisket och HaV beslutade nyligen om att ge tv? miljoner kronor till att utveckla ett nytt redskap för räkfiske.
Trots nedg?ngen för nordhavsräkan ligger best?ndet fortfarande över den ?kritiska niv?? där kraftigare förvaltnings?tgärder rekommenderas.
Den svenska kvoten i Skagerrak och Kattegatt är satt till 1 243 ton för 2014. I höst kommer ICES med ny r?dgivning och kvoterna för 2015 förhandlas efter det.
Här kan du läsa mer om läget för Nordhavsräkan och hur HaV arbetar med fr?gor som rör räkfisket

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Ingemar Berglund, chef, avdelningen för fiskförvaltning, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 010-698 60 07, mobil 070-696 93 20, e-post [email protected], Björn Risinger, generaldirektör, tfn 010-698 60 01, mobil 070-840 41 63, e-post [email protected]

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna v?ra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.
Foto: Jens Johannesson/Azote.
Bilden f?r användas för redaktionell ?terpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett ?r fr?n pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte till?ten. I anslutning till publicering skall namn p? upphovsman och källa anges. 1400Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy