SE

HaV föresl?r miljöskatt för att f? bort olagliga enskilda avlopp

2013-03-08 08:04 We Effect Tre av fyra svenskar vill veta om Sveriges bist?nd är jämställt. Det visar en undersökning bland 1 000 svenskar som Sifo gjort p? uppdrag av Kooperation Utan Gränser.

Tre av fyra svenskar vill veta om Sveriges bist?nd är jämställt. Det visar en undersökning bland 1 000 svenskar som Sifo gjort p? uppdrag av Kooperation Utan Gränser.
Rapporter fr?n FN och Världsbanken visar att bist?nd till kvinnor och ökad jämställdhet minskar fattigdomen. Men hur stor del av Sveriges bist?nd som n?r kvinnor mäts inte, trots ett uttalat m?l om ökad jämställdhet.

I undersökningen fr?n Sifo säger nu en överväldigande majoritet av svenskarna, 73 procent, att det är viktigt eller mycket viktigt att jämställdheten inom bist?ndet utvärderas. Starkast är stödet bland kvinnor där ?tta av tio, 79 procent, svarar att detta är viktigt eller mycket viktigt. Bland männen är motsvarande siffra 66 procent.

– Undersökningen bekräftar att ökad jämställdhet är viktigt för svenska folket, även när det gäller Sveriges bist?nd. I dag vet ingen hur mycket av Sveriges bist?nd som n?r fram till kvinnor, trots att FN, Världsbanken och v?r egen erfarenhet visar att bist?nd till kvinnor minskar fattigdomen effektivast, säger Camilla Lundberg Ney p? Kooperation Utan Gränser. Kooperation Utan Gränser arbetar för att Sverige ska mäta hur mycket av bist?ndet som n?r fram till kvinnor.

– Vi vill att minst hälften av Sveriges bist?nd n?r kvinnor. Fr?n v?rt eget arbete i Latinamerika, där merparten av v?rt stöd n?r kvinnor, vet vi att det ger mycket goda resultat. Dessutom är det inte mer än rätt eftersom 70 procent av världens fattiga är kvinnor.

Sedan 2009 g?r mer än hälften av Kooperation Utan Gränsers medel i Latinamerika till kvinnor och det har snabbt gett resultat. I en färsk utvärdering bland dem som deltagit i bist?ndsprojekten i Latinamerika svarar till exempel sju av tio att de ökat sina inkomster sedan 2009.

Om Sifo-undersökningen:
Mätningen är baserad p? telefonintervjuer med 1 000 svenskar 3-6 december 2012.
För fr?gor, vänligen kontakta:
Camilla Lundberg Ney, kommunikatör Kooperation Utan Gränser
Telefon: 08 ? 120 371 12,
E-post: [email protected]
Marcus Lundstedt, pressekreterare Kooperation Utan Gränser
Telefon 070 107 43 17,
Epost: [email protected]
Kooperation Utan Gränser är en bist?ndsorganisation som hjälper fattiga att själva ta sig ur fattigdomen. I 25 länder ger organisationen människor verktyg att skapa sig ett bättre liv genom jämställdhet, jordbruks, bostads- och mikrofinansprojekt.

0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy