SE

Handikappförbunden kommenterar: ?Rättssäkerheten hotas i otillgängliga domstolar?

Domstolarna har stora brister vad gäller tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. Det visar en ny undersökning gjord av Myndigheten för delaktighet. Nu m?ste landets domstolar säkra att b?de information och lokaler blir tillgängliga, säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden.
Sedan tretton ?r finns en förordning som innebär att det ska vara möjligt för alla, oavsett funktionsförm?ga, att b?de arbeta p? en myndighet och att besöka den. Myndigheterna ska bland annat se till att det finns utrustning som gör det möjligt att kommunicera med personer med hörselskada, erbjuda information p? lättläst svenska och i punktskrift samt göra det möjligt för personer med rörelsehinder att ta sig ut ur en byggnad och sätta sig i säkerhet vid brand eller annan nödsituation.
Men enligt en ny enkätundersökning gjord av Myndigheten för delaktighet uppfyller ingen av landets domstolar myndighetens krav p? grundläggande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Tjugo av 69 domstolar n?r inte upp till hälften av de 13 kriterier som är kravet.
– Det är upprörande att domstolarna inte tar tillgängligheten p? allvar. Personer med funktionsnedsättning m?ste ocks? kunna tillgodogöra sig rättsväsendets information och kunna kommunicera utifr?n sina förutsättningar. Det handlar helt enkelt om rättssäkerhet, säger Ingrid Burman.

För ytterligare kommentarer, var god kontakta:
Ingrid Burman, ordförande, Handikappförbunden, 070 – 343 95 87
För mer information, se Öppna Jämförelser:
http://www.mfd.se/uppfoljning/oppna-jamforelser/oppna-jamforelser-2014/

Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 37 svenska funktionshinderförbund, som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. V?r uppgift är att politiskt p?verka samhället s? att det blir tillgängligt för alla.
Handikappförbundens intressepolitiska arbete grundar sig p? genomförandet av mänskliga rättigheter. Utg?ngspunkter är framför allt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Barnkonventionen.
44170Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Cleantech Scandinavia   #Giamag Technologies   #Magnus Agerstr   #Nordic Cleantech Open