SE

Hälften av svenskarna negativa till politisk reklam

Nästan hälften av svenskarna (48 procent) är ganska eller mycket negativa till politisk reklam, visar Sveriges Annonsörers Novusundersökning. Endast var sjätte svensk är positiv till politisk reklam, samtidigt som svenska riksdagspartier spenderar cirka 340 miljoner kronor p? reklam och medier inför valet.
Intresseorganisationen Sveriges Annonsörer har med hjälp av undersökningsföretaget Novus gjort en studie av svenskarnas inställning till politisk reklam och om de tror att denna reklam f?r fler att rösta p? söndag. Resultatet visar att svenskarna är negativa till den politiska reklamen som s?dan, men drygt hälften tror att reklamen kan f? fler att g? och rösta.
? Vi svenskar är av tradition mer kritiska till reklam än m?nga av v?ra grannar i Europa. Det avspeglas naturligtvis även i v?r syn p? politisk reklam. En förklaring till denna negativa attityd kan även grunda sig i att reklamen för v?ra partier dyker upp vart fjärde ?r för att sedan försvinna lika hastigt som den kom. Men att den gör det med en s?dan kraft och frekvens att m?nga reagerar kritiskt. Jag är helt övertygad om att v?ra partier skulle tjäna p? att sprida ut sina budskap över en längre tid, men att minska i intensitet. Att vi har val vart fjärde ?r ska ju inte behöva innebära att man m?ste kraftsamla en m?nad innan valet. Här har v?ra partistrateger en hel del att lära sig hur övriga företag och organisationer kommunicerar, säger Anders Ericson, vd för Sveriges Annonsörer.
Om vi bryter ned resultatet framkommer tydliga skillnader mellan vilka partisympatier man har och var man bor i Sverige. I tabellerna nedan och i bifogade diagram presenteras de starkaste sambanden i undersökningen.
Partipolitiska skillnader (fr?ga 1 och 2)
Här framkommer att färre svenskar har en positiv inställning till politisk reklam än till övrig reklam, oavsett partipolitiska sympatier. Minst positiva till politisk reklam är personer som sympatiserar med Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
Geografiska skillnader (fr?ga 3 och 4)
De svenskar som är mest utsatta för reklambudskap är stockholmarna, men är samtidigt de som har en mest positiv syn p? reklam i allmänhet. I övrigt är det Sm?land, Öland och Gotland som sticker ut: personer i denna region har en mindre negativ syn p? reklam än övriga landet. Samtidigt har de mest positiv syn p? politisk reklam i hela Sverige.
Kontaktpersoner vid Sveriges Annonsörer
Anders Ericson, vd, ?08-545 252 32, 0708-18 75 99 [email protected]
Erik Huss, press- och pr-ansvarig, ?08-545 252 34, 0725-66 15 70, [email protected]
FR?GA 1: Vilken är din allmänna inställning till reklam?
(fördelat p? partisympatier)
(%)TotaltAlliansenS+V+MPSD
Positiv22301721
Varken eller30332726
Negativ48375552

Kommentar: Skillnaden mellan alliansens och oppositionens inställning är tydlig ? de borgerliga gillar reklam mer.
FR?GA 2: Vilken är din allmänna inställning till reklam fr?n politiska partier?
(fördelat p? partisympatier)
(%)TotaltAlliansenS+V+MPSD
Positiv16221118
Varken eller35363635
Negativ48425147

Kommentar: Färre svenskar har en positiv inställning till politisk reklam än till övrig reklam, inom alla politiska grupperingar.
FR?GA 3: Vilken är din allmänna inställning till reklam?
(fördelat p? region)
(%)StockholmMellansverigeSm?land, Öland & GotlandSydsverigeVästsverigeNorrland
Positiv251921192322
Varken eller282843312535
Negativ475236505042

Kommentar: Sm?länningar, ölänningar och gotlänningar har en mindre negativ inställning till reklam rent generellt. Stockholmare är de som har mest positiv syn p? reklam.
FR?GA 4: Vilken är din allmänna inställning till reklam fr?n politiska partier?
(fördelat p? region)
(%)StockholmMellansverigeSm?land, Öland & GotlandSydsverigeVästsverigeNorrland
Positiv151323171715
Varken eller343533373440
Negativ515243454841

Kommentar: Sm?länningar, ölänningar och gotlänningar har mest positiv syn p? politisk reklam av alla regioner i Sverige.
Sveriges Annonsörers medlemmar st?r för hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation hjälper vi annonsörerna att arbeta effektivare och mer ansvarsfullt med reklam, media och deras varumärken. Sveriges Annonsörer fyller 90 ?r i höst och är världens största annonsörorganisation, med cirka 550 medlemsföretag. Läs gärna mer p? www.annons.se
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Maria Ferm Mp   #RFSL   #Ulrika Westerlund   #UNHCR