SE

Hälften av landets företagare oroas inte av höstens val

En majoritet av landets sm? och medelstora företag tror inte att utg?ngen av höstens val kommer att p?verka deras verksamhet. Det visar Vismas Affärsbarometer, som bygger p? en färsk enkät till mindre företag i Sverige.
P? fr?gan ?Tror du att resultatet i riksdagsvalet i höst p?verkar ditt företags förutsättningar?? svarade 28,5 procent ja och 53,7 procent nej, medan 17,7 procent var osäkra.
De regionala skillnaderna är dock stora. I Norrbotten menar 54,6 procent av de sm? och medelstora företagarna att utg?ngen av höstens val kommer att p?verka deras verksamhet i hög eller ganska hög grad. I Västmanland är motsvarande andel bara 20,7 procent.
? Spännvidden i svaren pekar p? en utbredd osäkerhet om vad resultatet i höstens riksdagsval kan innebära för företagens villkor. Beskeden fr?n de politiska partierna är tydliga i vissa viktiga fr?gor, men m?nga skulle nog vilja ha klarare besked om exempelvis sjuklönereglerna och arbetsgivaravgifterna, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage, som genomfört undersökningen.
Sex viktiga valfr?gor
I en enkät fr?n Visma i slutet av förra ?ret ombads 6 000 sm?företagare att lista de sex viktigaste fr?gorna inför 2014 ?rs val.
S? här blev rangordningen:
1. Sjuklönereglerna
2. Arbetsgivaravgifterna
3. Enklare regelsystem
4. Lagen om anställningsskydd
5. 3:12-reglerna
6. Beskattning av risk- och investeringskapital
Sjuklönereglerna, som innebär att sm?företagaren m?ste ta fullt ekonomiskt ansvar för sina anställda de tv? första sjukveckorna, upplevs b?de som en risk och ett hinder för expansion. Samma sak gäller arbetsgivaravgifternas storlek.
Stark framtidstro i företagen
Visma Affärsbarometer visar ocks? p? en starkt ökad framtidstro i företagen. I Norrbotten finns de mest optimistiska när det gäller förväntningarna p? ökad försäljning och fler inköp. Framtidstron är extra stor även i Hallands, Västernorrlands och Jämtlands län.
Vismas Affärsbarometer bygger p? en enkät bland sm? och medelstora företag i Sverige 10-17 mars 2014. Drygt 1 100 företag svarade p? enkäten. Resultaten finns här: www.visma.se/affarsbarometer
För mer information, kontakta
Henrik Salwén, vd för Visma Advantage AB, 0708-16 66 11, [email protected]
Om du vill komma i kontakt med deltagare i undersökningen för intervjuer, kontakta Ramona Johansson, Visma Advantage, 08-534 817 72, [email protected]
Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser b?de inom privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder v?ra produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 5 600 anställda och omsatte 6 500 miljoner norska kronor 2013.
Bifogade filer
1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #VD