SE

Gratis internet och fasta t?gpriser kan öka t?gresandet

2013-10-07 11:50 Högskolan i Bor?s Den 10-11 oktober st?r samverkan i fokus vid en nationell konferens p? Högskolan i Bor?s. ? Syftet med konferensen är att bidra till inspiration och erfarenhetsutbyte inom samverkansomr?det för personer inom akademin, men även organisationer och företag är välkomna, säger Jonas Rimbäck, samverkanssamordnare vid Högskolan i Bor?s.

Den 10-11 oktober st?r samverkan i fokus vid en nationell konferens p? Högskolan i Bor?s.
? Syftet med konferensen är att bidra till inspiration och erfarenhetsutbyte inom samverkansomr?det för personer inom akademin, men även organisationer och företag är välkomna, säger Jonas Rimbäck, samverkanssamordnare vid Högskolan i Bor?s.
Bakom arrangemanget st?r UniLink, en förening för svenska universitet och högskolor med syfte att utveckla och förnya samverkan mellan högskolan och det omgivande samhället, och Högskolan i Bor?s. Programmet ger en bred överblick av de olika delarna inom dagens samverkansomr?de.
? Bland programpunkterna märks bland andra Thomas Wallén, sjukhusdirektör vid Södra Älvsborgs Sjukhus som berättar om sjukhusets samarbete med Högskolan i Bor?s kring bland annat uppdragsutbildning, forskning och utveckling samt Maria Landgren, chefsstrateg vid VINNOVA, som talar om deras arbete, kopplat till universitet och högskolor, inom samverkan och nyttiggörande, berättar Jonas Rimbäck.
Ny rapport kring samverkan släpps
Under konferensen släpps ocks? den nya rapporten ?Utbildningssamverkan ? för jobb, innovation och företagande?, skriven av Lars Bengtsson, professor vid Lunds universitet.
? Rapporten drar slutsatsen att utbildningssamverkan är mer värdefullt för omgivande företag och region än forskningssamverkan. Det bör göras ytterligare ansträngningar att stärka förutsättningarna för utbildningssamverkan. Det kan göras med hjälp av förändringar i högskolelagstiftningen, finansiering och starkare incitament inom högskolan, säger Lars Bengtsson.
Syftet med rapporten är att ge en översikt av forskningen om lärosätens utbildningssamverkan med näringsliv och organisationer för kompetensförsörjning, innovation och entreprenörskap.
? Effektiviteten och organisationen av samspelet mellan lärosäten och externa parter p?verkar näringslivets och organisationernas kompetensförsörjning. Det p?verkar ocks? hur högskoleutbildning kan förnya, uppgradera och förändra näringslivets, regioners och organisationers kompetens samt öka viljan och förm?gan till entreprenörskap, poängterar Lars Bengtsson.
Rapporten är skriven p? uppdrag av tjänsteföretagens organisation Almega samt flera fackförbund inom Saco och TCO, med syfte att utvärdera och stötta högskolans roll för tjänstesektorns kompetensförsörjning.
? Vi är mycket nöjda med resultatet, särskilt det ramverk för analys av samverkan Lars Bengtsson tagit fram och de 13 policyförslagen. V?r förhoppning är att rapporten kommer inspirera till fler nationella satsningar p? samverkan och tydligare nationella m?l för uppdraget. Men ocks? att den ger verktyg för ett mer professionellt arbete inom lärosätena med att organisera och analysera samverkan, berättar Fredrik Voltaire, näringspolitisk expert p? Almega.
Fakta
UniLinks Arenaträff och uppdragsutbildningskonferens arrangeras den 10-11 oktober 2013 vid Högskolan i Bor?s.
Program och mer information.Kontakt
Vid fr?gor rörande konferensen:
Jonas Rimbäck, samverkanssamordnare, Högskolan i Bor?s
Tfn: 033-435 42 10
E-post: [email protected]
Carina Théen, uppdragssamordnare, Högskolan i Bor?s
Tfn: 033-435 44 05
E-post: [email protected]
Vid fr?gor rörande rapporten ?Utbildningssamverkan ? för jobb, innovation och företagande?:
Lars Bengtsson, professor, Lunds universitet
E-post: [email protected]
Fredrik Voltaire, näringspolitisk expert, Almega
Tfn: 08-762 69 14
E-post: [email protected]

———————————–
Högskolan i Bor?s bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt v?rdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 13 800 studenter och 690 anställda.
Högskolan i Bor?s försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas v?ra studenter nära arbetslivet. Vi satsar p? problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. V?ra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Bor?s har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom tre omr?den: biblioteks- och informationsvetenskap, resurs?tervinning samt textil och mode.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy