SE

Grafisk industri nettoökar med 1 400 anställda p? fem ?r

Grafiska Företagens Förbund har i samarbete med Prognoscentret undersökt rekryteringsbehovet inom den grafiska industrin. Undersökningen visar att branschen kommer att nettoöka med 1 400 anställda under de kommande fem ?ren och att intresset för lärlingstjänster är stort.
Branschen bedöms fram till och med v?ren 2019 att öka med (nettoökning personalförändring) ca 1400 anställda. Bara i ?r ökar personalstyrkan med drygt 400 och framförallt i mindre företag. Totalt sett kommer behovet av nyrekryteringar att uppg? till drygt 3 700 personer samtidigt som cirka 2 300 g?r i pension. Utökad verksamhet är den vanligaste anledningen till nyrekryteringar, tätt följd av pensionsavg?ngar.
Inom de närmaste fem ?ren bedöms tjänstemännens andel av nyanställningarna vara ca 40 procent, 1 665 personer, och yrkesarbetare utgöra resterande 60 procent, 2100 personer. När man fr?gat om utbildningsbakgrund blir svaret att gymnasiekompetens är en lämplig utbildningsniv? för merparten av arbetsstyrkan, oavsett yrkeskategori. Nyrekryterade tjänstemän kommer i större utsträckning än yrkesarbetare rekryteras i syfte att ta in ny kompetens i företagen.
Fr?gan är d? i vilken del av branschen som rekryteringsbehovet är störst? Enligt undersökningen finns 65 procent av branschens rekryteringsbehov inom den verksamhetstyp som SNI (Svensk Näringsgrensindelning) betecknar som ?Tryckning av böcker och övriga trycksaker?.
Grafiska Företagens Förbund passade ocks? p? att undersöka intresset hos företagen när det gäller lärlingsplatser. Enligt svaren s? finns det ett stort intresse för lärlingstjänster framöver, d? 61 procent av företagen uppgav att ett s?dant behov fanns. Framförallt var det bokbindare, digitaltryckare och arkoffset-tryckare som efterfr?gades.
Syftet med undersökningen är att följa rekryteringsbehovet inom den grafiska branschen. Undersökningen visar ocks? vilken yrkeskategori och utbildningsniv? som kommer att efterfr?gas samt vilka orsaker som skapar behovet.
_____________________________________________________________________
Grafiska Företagens Förbund är arbetsgivar- och branschorganisationen för företag inom den grafiska branschen, förpackningsindustrin och närliggande verksamhetsomr?den. Vi har cirka 500 medlemsföretag med totalt runt 14 600 anställda. V?r l?ngsiktiga uppgift är att stärka företagens kompetens, konkurrenskraft och lönsamhet. www.grafiska.se0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Katarina Andersson   #Marcus Lundstedt   #Vi-skogen Tel