SE

Gott & blandat ? om Örebro Universitet själv f?r välja

Örebro har den mest varierade rekryteringen av studenter i hela Stockholm-Mälarregionen. En rapport om rekryteringsmönster som tagits fram p? beställning av Mälardalsr?det visar att Örebro Universitet har en större geografisk spridning i sin rekrytering än övriga lärosäten i regionen, samt ligger över rikssnittet vad gäller rekrytering fr?n studieovana hem.
Örebro gillar gott och blandat, i alla fall när det kommer till rekrytering bland högskolenybörjare. Rapporten ?Den högre utbildningen i Stockholm-Mälarregionen? som tagits fram p? beställning av Mälardalsr?det tillsammans med TMR, Stockholms läns landsting, visar att Örebro Universitet har lyckats bäst med att attrahera studenter fr?n b?de Stockholm-Mälarregionen och övriga riket. Av stockholmarna, som ofta stannar i sitt eget län, är det hela 11 % som väljer att p?börja sina högskolestudier i Örebro.
Örebros breda rekrytering visar sig även när det kommer till rekrytering av studenter med utländsk bakgrund, där Örebro Universitet ligger över rikssnittet med sina 20 %, likas? sl?r de rikssnittet i sin rekrytering fr?n studieovana hem där ca 70 % av högskolenybörjarna inte har högskoleutbildade föräldrar.
? Att beh?lla och locka till sig rätt kompetens är nödvändigt för att fortsätta utvecklas och växa som storstadsregion. För att klara av regionens kompetensförsörjning behöver vi bli bättre p? att bredda rekryteringen och matcha kompetensen till arbetsmarknaden, säger Anders Lönn, generalsekreterare i Mälardalsr?det.
? Örebro universitet har ett stort upptagningsomr?de och attraherar studenter till regionen. Välutbildad befolkning är en viktig faktor för Stockholm-Mälarregionens tillväxt och utveckling, säger Anders Lönn generalsekreterare Mälardalsr?det.
Rapporten visar p? trender och rekryteringsmönster i Stockholm-Mälarregionen. Storstadsregionens lärosäten är i hög grad beroende av det geografiska näromr?det. Överg?ngen till högre utbildning har ökat n?got i hela Stockholm-Mälarregionen men skillnaderna i regionen är stora, gemensamt är att samtliga län har fler kvinnor än män som p?börjar högre studier.
Lärosätena i Stockholm-Mälarregionen skiljer sig ?t p? m?nga sätt. Vad de har gemensamt är att en fortsatt breddad rekrytering är en förutsättning för att möta framtida efterfr?gan p? högutbildade. Syftet med rapporten är att uppmärksamma dessa trender och skillnader för att ur ett storregionalt perspektiv utnyttja denna kunskap till att stärka regionens konkurrenskraft och arbete för kompetensförsörjning.
Rapporten finns att hämta här:http://www.stjarnbildning.se/filearchive/7/7831/H%C3%B6gre%20Utbildning%202014%20140203.pdf
? Mälardalsr?det är en intresseorganisation för kommuner och landsting i Stockholm-Mälarregionen.
? Medlemmarna är 56 kommuner och 5 landsting i Stockholms-, Uppsala-, Västmanlands-, Södermanlands- och Örebro län.
? P? det regionala planet samarbetar Mälardalsr?dets politiker och tjänstemän kring fr?gor som rör infrastruktur, samhällsplanering, näringsliv och FoU, samt kultur- och miljöfr?gor.
? I ett globalt perspektiv jobbar Mälardalsr?det för att stärka Stockholm-Mälarregionens internationella konkurrenskraft.
? Läs mer p?: www.malardalsradet.se
Vid fr?gor om rapporten:
Paloma Blanco, kommunikatör Mälardalsr?det: 0703947619
Tiina Kikerpuu, Processledare Stjärnbildning, Mälardalsr?det: 0707965074

Mälardalsr?det är en samverkansorganisation för 56 kommuner och fem landsting i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsr?det är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Kalle Widelius   #Karin Wahl   #Lexter Ljuddesign Nordens   #Pretty Productions